Skip to main content

Fra pædagogmedhjælper til Pædagogisk Assistent på 42 uger

Hvis du er fyldt 25 år og har to års relevant erhvervserfaring kan du tage en Pædagogisk Assistentuddannelse som EUV1. Det betyder, at du starter direkte på hovedforløbet og tager uddannelsen på 42 uger med merit for praktikken. SOSU Østjylland udbyder hold i både Silkeborg/Skanderborg og i Aarhus, så du kan tilmelde dig det hold, der passer dig bedst. Begge hold har undervisningsstart den 1. februar 2018.

I forbindelse med optag på Den pædagogiske Assistentuddannelse skal du have lavet en realkompetencevurdering (RKV), så dit uddannelsesforløb bliver tilrettelagt efter din uddannelses- og erhvervserfaring.

Når vi har modtaget din ansøgning med erklæringer fra arbejdsgiveren, bliver du kontaktet af en af vores vejledere med henblik på at få lavet en RKV. Efter din RKV laver vi din uddannelsesplan.

Hvis du har orlov fra dit arbejde, mens du følger uddannelsen, skal din arbejdsgiver lave en uddannelsesaftale, som skal underskrives af arbejdsgiver og dig, og herefter sendes til skolen.
Hvis du ikke er i arbejde, har du mulighed for at søge SU, eller evt. kontakte Jobcentret.

Du finder ansøgningskema som pdf her >> og som word her >> 


Ansøgning og studiestart

Ansøgningsfrist til PAU som EUV1 er fredag den 15. december 2017.
Studiestart torsdag den 1. februar 2018. Dimission fredag den 21. december 2018.

Se også to elever fortælle om uddannelsen i videoen herunder.

Kontakt

Holdet på afdelingen i Silkeborg/Skanderborg: Mette
Holdet på afdelingen i Aarhus: Birgitte