Skip to main content

Fra pædagogmedhjælper til Pædagogisk Assistent på 42 uger

Hvis du er fyldt 25 år og har to års relevant erhvervserfaring, kan du tage en Pædagogisk Assistentuddannelse som EUV1. Det betyder, at du starter direkte på hovedforløbet og tager uddannelsen på 42 uger med merit for praktikken. SOSU Østjylland udbyder hold i både Silkeborg/Skanderborg og i Aarhus, så du kan tilmelde dig det hold, der passer dig bedst. Begge hold har undervisningsstart den 1. februar 2018.

Inden du starter som elev på uddannelsen, skal du have lavet en kompetencevurdering (RKV), så dit uddannelsesforløb bliver tilrettelagt til din erfaring.
Når vi har modtaget din ansøgning med erklæringer fra arbejdsgiveren, bliver du kontaktet af en af vores vejledere om RKV’en. Efter din RKV laver vi din uddannelsesaftale, som underskrives af din arbejdsgiver.
 
Ansøgningsskema m/arbejdsgivererklæring finder du her (PDF) >>

Kontakt
Holdet på afdelingen i Silkeborg/Skanderborg:
Kursuskoordinator Mette Gamborg, 8720 6195, mga@sosuoj.dk

Holdet på afdelingen i Aarhus:
Uddannelsesvejleder Birgitte Lykke Rasmussen, 2516 3823, blr@sosuoj.dk


Ansøgning og studiestart
Ansøgningsfrist til PAU som EUV1 er fredag den 1. december 2017.
Studiestart torsdag den 1. februar 2018.
Dimission fredag den 21. december 2018.