Skip to main content

Ny chef for Efteruddannelse & udvikling

30. november 2017

SOSU Østjylland har ansat Helle Johansen som chef for den nyoprettede afdeling Efteruddannelse & Udvikling med tiltrædelse den 1. januar 2018.

Helle Johansen er 39 år, uddannet cand.mag. i samfundsfag og dansk i 2005 og har efterfølgende taget pædagogikum i 2008. Helle har forskellige lederuddannelser med sig og kommer fra en stilling som sektionsleder i Pædagogisk Afdeling i Aarhus Kommune, Magistraten for Børn og Unge. Forud for det var Helle ansat som uddannelsesleder ved VIA University College, hvor hun også har været adjunkt.

Gennem sin hidtidige karriere har Helle beskæftiget sig med uddannelse, læring og ledelse. Hun har solid erfaring med drift og udvikling af en uddannelsesinstitution, samt blik for strategisk ledelse som rum for visionær nytænkning. Helle er vant til at samarbejde med de øvrige ungdomsuddannelser, kommuner, region og ministerium.

Helle Johansen indgår i SOSU Østjyllands chefgruppe, hvor hun skal være med til at formulere skolens strategier og bidrage til en ledelsesmæssig styrkelse af skolens tværgående opgaver.