Skip to main content

Særligt for jobsøgende

Jobsøgende har mange uddannelsesmuligheder på SOSU Østjylland.

I kursusoversigten kan du se, hvilke kurser vi udbyder lige nu.

En anden mulighed er 6 ugers jobrettet uddannelse. Her kan du se en oversigt over 6 ugers jobrettet uddannelse inden for sundhed, omsorg og personlig pleje.

Du kan også få lavet en individuel vurdering af dine kompetencer, både med hensyn til uddannelse og arbejde.