Skip to main content

Frivillig mentorordning på SOSU Østjylland

På SOSU Østjylland er det muligt at få en mentor, hvis du har brug for ekstra støtte og vejledning i din uddannelse. Det kan være på alle tidspunkter i dit uddannelsesforløb og en mentor kan tilbydes på alle trin i uddannelsen.

Mentorerne er frivillige, som bruger deres fritid på at støtte elever på SOSU Østjylland, udgangspunktet handler altid om, at eleven er i gang med uddannelse.

En mentor kan hjælpe med:

  • Faglige udfordringer
  • Sproglig udvikling
  • Personlige udfordringer
  • Og meget mere....

Et forløb med en mentor kan både være i en kort periode eller gennem længere tid, mentorerne er en støtte både i skole og praktik.

Et mentorskab er en slags rejse for to mennesker, hvor den ene er en guide. Rejsen kan ikke altid planlægges og undervejs kan man ændre planerne og finde nye ruter.

Hvis du overvejer at få en mentor, henvender du dig til tovholderne for frivillig mentorordning;

Du kan også sende en mail til: mentor@sosuoj.dk

Tovholderne vil derefter indkalde dig til et kort interview, hvor du kan fortæller hvorfor du har brug for en mentor. Herefter findes et match mellem dig og en af de frivillige mentorer.

Mentorkontoret i lokale A2.19 er åbent hver mandag fra 8.15 -12.00

Kontaktoplysninger