Konference: Attraktive SOSU-uddannelser

Konference: Attraktive SOSU-uddannelser

SOSU-uddannelser som eleverne har lyst til at blive i - Styrkede overgange og ungemiljøer i skole og praksis

31. marts 2022 inviterer SOSU-skolerne i Midt- og Nordjylland medarbejdere og samarbejdspartnere til en spændende dag om elevgennemførelse på SOSU-uddannelserne.

Konferencen er kulminationen på et længerevarende projektsamarbejde, hvor skoler og kommuner har udviklet og afprøvet aktiviteter, der skal øge gennemførelsen
på uddannelserne.

På dagen præsenteres aktiviteterne, og med inspirerende oplæg og paneldebat skal vi sammen tage de næste skridt ind i fællesskabet om at skabe endnu mere attraktive SOSU-uddannelser.

 

Klik her for tilmelding.

Det er gratis at deltage i konferencen. 
Tilmeldingsfrist er 18. marts.