Skip to main content

Bliv opkvalificeret på Akademiuddannelsen

Fra Sosu Østjylland skal der lyde et stort tillykke til Laila Bonde med hendes eksamen på modulet Socialpædagogik og psykiatri. Det er Lailas sidste modul på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis inden Afgangsprojektet.

Laila blev opfordret af sin afdelingssygeplejerske til at starte på Akademiuddannelsen for at få styrket og udviklet sine kompetencer for at kunne agere mere professionelt i sit arbejde, men også for at udfordre sig selv og gøre sig selv uundværlig på sin arbejdsplads.  

Laila havde ikke nogle klart definerede forventninger, udover at få styrket sine professionelle kompetencer, men opdagede undervejs, at hun ikke havde gjort sig klart, hvordan det var at skulle tilbage på skolebænken, med opdaterede undervisningsformer, og at selvstudium ville spille så stor en rolle i uddannelsesforløbet, hvilket i sig selv var en udfordring. Derfor mener Laila, at hun udover uddannelsens undervisningsmål tillige har erhvervet sig lærings- og kommunikationskompetencer som hun kan bruge i sit arbejde.  

At undervisningen har været så fleksibel som den er, har for Laila været et stort plus, da det har været muligt, både i forhold til sit job og familie, at kunne planlægge, hvornår det ville være mest hensigtsmæssigt at tage uddannelsen. 

Fleksibiliteten har også spillet en stor rolle i forhold til uddannelsesopbygningen, som består af moduler, så det er muligt at tage uddannelsen på fx deltid, ved siden af sit job.  

Det, at uddannelsen er modulopbygget med en høj grad af selvstudie, siger Laila, stillede pludselig store krav til min egen struktur af min tid. Netop fordi uddannelsen er modulopbygget, kunne jeg sidde i samme klasse med andre, der var i gang med et andet modul, hvorfor det ikke har været muligt at samle sig i studiegrupper og have andre at diskutere sin læring med, men udelukkende være afhængig af sin egen planlægning. Men det kan jo også være en kompetence, afslutter Laila med at konstatere. 

På SOSU Østjylland har akademiuddannelsen været en stor succes, hvor i alt 32 studerende har været igennem uddannelsesforløbet i løbet af efteråret 2017 og akademiuddannelsen fortsætter i 2018, hvor vi har nyt optag i uge 8 – det foregår både som deltid på onsdage og netbaseret, så det passer ind i dine planer 

Hvis du vil samme vej som Laila, kan du kan læse mere om akademiuddannelsen på SOSU Østjyllands hjemmeside via dette link: http://bit.ly/2oCsp4S eller kontakte kursussekretær Dorte Lorenzen på +45 8741 2604 eller mail: dol@sosuoj.dk