Skip to main content

Børneordførere vil have flere Pædagogiske Assistenter

Fra hele det politiske spektrum mener partiernes børneordførere, at der skal ansættes flere pædagogiske assistenter i dagtilbuddene.

2. november 2018

Flere pædagogiske assistenter vil give børn og mennesker med særlige udfordringer en bedre hverdag. Det mener børneordførerne fra hele det politiske spektrum. De mener, der skal ansættes flere pædagogiske assistenter i dagtilbuddene.

Det skrev FOA mandag på www.foa.dk.

I seks små videoer fortæller de seks ordførere hvorfor de mener, der skal ansættes flere "pædagogiske håndværkere" i kommunerne.

Ifølge formand for den pædagogiske sektor i FOA, Mogens Bech Madsen, er opbakningen fra samtlige af ordførerne værdifuld. 

- ”Anerkendelsen af de pædagogiske assistenter er så vigtig. For det er en rigtig dygtig medarbejdergruppe, som både har en praktisk og teoretisk funderet viden. Ikke mindst hvis vi skal leve op til de politiske ambitioner om at give børn den bedst mulige start på livet, skal vi højne det faglige niveau hos det personale, der hver dag er sammen med vores børn. Derfor bør flere tage uddannelsen og flere bør ansættes,” siger han.

Du kan læse mere på FOAs side her >> hvor du også kan se videoklippene med de seks ordførere.