Demens: Indblik i en ukendt verden

Demens: Indblik i en ukendt verden

32 præster og medarbejdere fra Folkekirken har oplevet på egen krop, hvordan det føles at være ramt af en demenssygdom. Gennem et undervisningsforløb hos Læringscenter for Demens på SOSU Østjylland har deltagerne ved hjælp af simulation, undervisning og øvelser oplevet en verden, man normalt ikke kan flygte fra.

8. september 2021

"Jeg følte afmagt. Jeg kunne ikke finde ud af ting. Jeg måtte ikke engang læse min egen post. Og jeg blev pludselig opmærksom på, hvordan andre talte til mig – og om mig – selvom jeg var til stede i lokalet. Det var en stor øjenåbner."

Størstedelen af de tilstedeværende i lokalet nikker genkendende til kommentaren, der falder under debriefingen efter besøget i demenssimulatoren.

Som et led i efteruddannelse om gerontologi (læren om aldring med fokus på alderdomme) er 32 præster og medarbejdere fra Folkekirken mødt op på SOSU Østjyllands afdeling i Silkeborg for at blive klogere på borgere med en demenssygdom.

"Jeg har fået rigtig meget faglig viden om demenssygdomme, og det er så vigtigt som præst. For hvad er det egentlig, det er, at borgeren sidder med? Og hvordan ser det ud på den anden side af bordet? Det har været rigtig, rigtig godt og spændende, synes jeg," fortæller Lisbeth Mannerup Nielsen, præst i Aastrup sogn på Falster.

Et af elementerne i undervisningsforløbet er et besøg i Nordens første demenssimulator.

Her oplever deltageren på egen krop, hvad det vil sige at leve med demens, og hvordan sygdommen påvirker hverdagen for både den syge, de fagprofessionelle og de pårørende. I arbejdet med perspektivskifte som metode, kan indsigt i borgerperspektivet give anledning til nye vinkler og handlemuligheder i medarbejderperspektivet

"Vi har lært meget undervejs på efteruddannelsen, men da vi så stod ovre i simulatoren og prøvede som demensramt at låse op ind til lejligheden, der gik der en prås op for mig, fordi: “Nårh, det er sådan, det er". En ting er, hvad man læser og lytter sig til. Men da vi stod der selv og fumlede med nøglen...det var en øjenåbner. En brugbar øjenåbner,« lyder det fra Anne-Marie Schødt Moss Hansen, præst i Jels pastorat.

En vekselvirkning mellem kirke og plejehjem

Undervisningsforløbet på Læringscenter for Demens har til formål at omsætte viden og teori til erfaring samt at give deltagerne værktøjer til at gøre arbejdet med demensramte mere håndgribeligt.

"Det giver en helt anden forståelse for, hvad det vil sige dels at have sygdommen. Men også - og ikke mindst - at være pårørende til en, der er ramt af demens. Den magtesløshed og afmægtighed de må befinde sig i. Det har vi jo mærket på egen krop nu, og det har været meget givende," siger Anne-Marie Schødt Moss Hansen.

På de fleste af landets plejecentre holder præster jævnligt andagt og gudstjenester, så mere viden og kendskab til den sundhedsfaglige verden, får samspillet til at gå op i en højere enhed.

"Samarbejdet med plejehjemmet har givet indsigt i hvad det er, de står med. Vi kommer jo fra kirken, fra en anden verden. Så at få indblik i, hvad det egentlig er, de går med til hverdag og få et indblik i den verden, synes jeg også har været rigtig godt," fortæller Lisbeth Mannerup Nielsen og fortsætter:

"Og det er faktisk meget rart at se den side, ligesom det er dejligt at høre, at de faktisk efterspørger, det vi kan, og det som kirken kommer med".

Mødet med mennesket bag sygdommen

Forståelsen for en demensramt borger og dennes pårørende er noget særligt, som kalder på andet end med de øvrige alderssvækkede. Derfor gør bl.a. den 30 minutter simulation i den demensramtes verden et stort indtryk og skaber et stærkere fundament og forståelse i relationen mellem mennesker, fortæller projektudvikler på SOSU Østjylland, Lise Knokgård:

"Der er ingen tvivl om, at andre fagpersoner end omsorgsmedarbejdere, som møder demensramte, kan opnå stor indsigt i og forståelse for, hvordan verden ser ud som demensramt, efter at have være i demenssimulatoren hos os".

Læs mere om Læringscenter for Demens og om dine muligheder for at få indblik i den demensramtes verden >>