Skip to main content

Den Attraktive Dagpleje

Projekt ’Attraktiv Dagpleje’ har sat fokus på øget rekruttering af dagplejere, tættere samarbejde mellem dagpleje og dagtilbud og ikke mindst kompetenceudvikling.

Dagplejere fra 3 områder i Aarhus Kommune har løbende deltaget i et kompetenceudviklingsforløb på SOSU Østjylland. Kurserne har haft udgangspunkt i dagplejernes egen dagligdag med børnene og har til formål at gøre dem mere bevidste om deres praksis og kompetencer. 

Her kan du se en film om projektet.