Skip to main content

Elever udstillede ny velfærdsteknologi

Fredag den 20. december udstillede SOSU-Assistent elever i Silkeborg deres bud på ny velfærdsteknologi i Hjerterummet.

Opgaven var simpel, men ikke let: I skal udvikle ny velfærdsteknologi, der løser en konkret udfordring fra praksis. I skal overveje fordele og ulmeper, behov, etiske aspekter og implementering af idéen.

Oplægget til opgaven var en antagelse om, at gode idéer kommer til dem, der hver dag oplever behovet, nemlig sætningen:
 ”Det er typisk sosu-assistenten, der står med den daglige udfordring, som får den geniale idé”.

Fredag udstillede eleverne så deres mange løsninger i Hjerterummet ved en fernisering for skolens øvrige elever, deltagere fra praksis og samarbejdspartnere fra projektet Care Ware Nordic.

Løsningerne var meget forskellige, men bar alle præg af at være udviklet til et konkret behov og med tanke på alle aspekter af den daglige anvendelse. Fantasien var stor, men det var samtidig tydeligt, at der var tænkt mange tanker om den praktiske og etiske anvendelse, både for borgere og personale.

Eksempler på ny velfærdsteknologi:

  • Madapp for ældre. Kan både vejlede og inspirere om kost, bestille indkøb og invitere andre til at spise med
  • Toiletfodskammel. Kan pustes op og ned, så borgeren selv kan opnå en korrekt siddestilling og dermed undgå forstoppelse
  • en badeapp, der guider den enkelte borger, så vedkommende kan forblive selvhjulpen så længe som muligt.