Eleverne trives på SOSU Østjylland

Eleverne trives på SOSU Østjylland

Resultatet af den årlige elevtrivselsundersøgelse for 2020 viser et godt resultat over landsgennemsnittet og en fremgang på 5 % fra sidste år.

Den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse (ETU) blev gennemført på landets ungdomsuddannelser i november, og nu er resultaterne så klar.

Der rapporteres både på skoleniveau og for hvert enkelt hold.

Overordnet viser undersøgelsen, at eleverne på SOSU Østjylland trives. Både sammenlignet med landsgennemsnittet og med sidste års ETU.

Eleverne har scoret 81 ud af 100 mulige point, hvilket er 10 point over landsgennemsnittet. Det er samtidig en fremgang på 5 % i forhold til resultatet i den forrige ETU.

Undersøgelsen er inddelt i 5 hovedområder:

  • Læringsmiljø
  • Velbefindende
  • Elevernes motivation og indsats
  • Selvvurderet elevperformance
  • Fysiske rammer.

Eleverne vurderer deres trivsel højest på områderne Velbefindende og Elevernes motivation og indsat og lavest i forhold til Fysiske rammer. Hver enkelt område scorer stadig højere end landsgennemsnittet.

At det netop er de fysiske rammer der scorer lavest, kan måske lyde paradoksalt i en tid med Covid-19, hvor eleverne ad flere omgange har modtaget fjernundervisning. Forklaringen ligger formentlig i, at afstandskravene og tilpasningen til skiftende restriktioner har udfordret de vante rammer. Det kan også have noget at sige, at undersøgelsen er gennemført i november, hvor der er allerflest elever i skoleforløb. På andre tider af året er belastningen mindre, fordi flere er i praktik.

Med en høj svarprocent (70 %) har skolen en brugbar og repræsentativ måling. Det videre arbejde med rapporterne vil foregå i den enkelte afdeling og med fokus på det enkelte hold.

Du kan se skolerapporten for SOSU Østjylland her >>