Skip to main content

EVRT - Danmarks første præhospitale VR-kursus

DAPUC (Dansk Præhospital Uddannelsescenter) har netop lanceret danmarks første VR-kursus inden for det præhospitale område. Kurset giver deltagerne en unik mulighed for at træne sine færdigheder på et større skadested.

26. august 2019

"Du bliver kaldt til en eksplosion i en kontorbygning. Meldingen lyder på flere tilskadekomne. Du og din makker er første ambulance på skadestedet, og du mærker tydeligt, at dit adrenalinniveau stiger."

Sådan lyder den fiktive introduktion til en simulation i EVRT (Emergency Virtual Reality Training). Med VR simulation giver kurset en unik mulighed for at træne sine færdigheder som ambulanceleder eller indsatsleder på større skadesteder og ved terrorhændelser.

Mens kursisten træner scenariet følger instruktørerne med på skærme og hele øvelsen bliver filmen. Efter simulationen får kursisten direkte feedback på sine handlinger og beslutninger, og sammen udpeger man nogle fokuspunkter og eventuelle punkter til forbedring af præstationen.

Tanken med EVRT er at give beredskabet bedre betingelser for at træne sjældne scenarier. Hidtil har man kun kunnet træne sine færdigheder som ambulance- eller indsatsleder ved store øvelser. De er dyre at afholde, de trækker mandskab ud af vagtplanerne, og de giver kun mulighed for at ganske få faktisk kan træne deres rolle.

På kurset træner man:

  • Ledelse på skadestedet
  • Brug af SINE skadestedsradio
  • Kommunikation med AMK og andre samarbejdspartnere
  • Sikkerhed under indsats
  • Arbejde i stressede situationer med mange tilskadekomne
  • Beslutningsduelighed
  • Mental parathed
  • M.A.R.C.H tilgang til patienten ved mange tilskadekomne

Se meget mere om kurset på DAPUCS hjemmeside og i videoerne herunder.