Skip to main content

Få op til 10.000 kr. til akademiuddannelse i sundhedspraksis og/eller ledelse

Fra 1. august 2018 kan du med midler fra Omstillingsfonden gå i gang med, eller fortsætte på din akademiuddannelse. Fonden dækker dit deltagergebyr op til 10.000 kr. om året til og med år 2022.

Tilskud fra omstillingsfonden søges i forbindelse med den normale tilmelding til et uddannelsesmodul.

Du skal ved tilmelding til et uddannelsesmodul på tro og love oplyse om du:

  • er enten faglært eller ufaglært (og ikke har en videregående uddannelse),
  • er i beskæftigelse og
  • har modtaget midler fra fonden tidligere fra andre institutioner i samme kalenderår (og i givet fald hvor meget).

 

Kontakt for yderligere informationer

Dorte Lorenzen

Kursuskoordinator for det pædagogiske område, Afdeling i Aarhus

Aarhus

dol@sosuoj.dk 8741 2604