Fagligt forløb styrker dagplejere

Fagligt forløb styrker dagplejere

Dagplejere fra Favrskov og Samsø Kommune har deltaget i et fem dage langt uddannelsesforløb på SOSU Østjylland med fokus på den styrkede pædagogiske læreplan. Udbyttet har været nye idéer, konkrete værktøjer og et fagligt boost, der alt sammen kommer børnene til gode.

15. september 2020

Planlægning, handling og refleksion er centrale områder, når dagplejere møder op til efteruddannelse på SOSU Østjylland for at få konkrete redskaber og viden om, hvordan de kan tilrettelægge gode læringsmiljøer for børnene.

Dagplejerne bærer dagligt et stort ansvar for forældrenes guldklumper, og de er bevidste om, at tilliden og tiltroen forpligter,” fortæller underviser på SOSU Østjylland, Britta Andersen.

På forløbet præsenteres deltagerne for håndgribelige dokumentations- og evalueringsredskaber og et fælles fagligt sprog.

”Det giver dagplejerne en bredere forståelse for, hvordan de omsætter de grundlæggende pædagogiske værdier, som eksempelvis at kunne tage et børneperspektiv. Samtidig styrker det deres evne til at formidle pædagogiske overvejelser, begrundelser og valg i samarbejdet med forældrene og de øvrige aktører omkring børnene,” siger Britta Andersen.

Leg og læring for alle

Det fem dage lange uddannelsesforløb er delt op i to. Tre dage med fokus på den styrkede pædagogiske læreplan og to dage om dokumentation og evaluering af arbejdet med læringsmålene.

Udbyttet af kurset er med til at skabe de bedst mulige rammer for dagplejerne og børnene, understreger markedskonsulent fra SOSU Østjylland, Rikke Carlsen.

Kompetenceløftet giver dagplejerne endnu større viden og mulighed for at inddrage børneperspektivet i tilrettelæggesen af den daglig praksis. Dagplejerens evne til at kunne tilrettelægge og dokumentere et pædagogisk læringsmiljø giver barnet positive udviklingsbetingelser og sætter fokus på deres trivsel og udvikling gennem leg og læring.”

 

Tradition for kompetenceløft

Hos Favrskov Kommune er det centralt at opkvalificere det pædagogisk personale for at fremme forståelsen af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan.

Derfor var det også naturligt for kommunen at tilrettelægge et skræddersyet forløb for dagplejere hos SOSU Østjylland.

”De seneste ti år har Favrskov Kommune haft rigtig gode erfaringer med at sende vores dagplejere på efteruddannelse på SOSU Østjylland, og det er noget, vi vil fortsætte med at gøre. Når vi sender alle afsted, får de dels en ny viden, men de får også nogle konkrete redskaber til, hvordan de kan anvende deres nye viden i praksis,” fortæller Dorte Mørk, som er leder af dagplejen i Favrskov Kommune og fortsætter:

”Kurset giver blandt andet dagplejerne et indblik i en selvevalueringspraksis, som de har stor glæde af, fordi de arbejder alene. Denne viden og dialog, om hvordan man iagttager sig selv som fagperson, bruger dagplejerne i praksis, og det kommer børnene til gode.”


Kommunalt samarbejde styrker

Dagplejerne i Samsø Kommune har også gennemført forløbet på SOSU Østjylland, og udbyttet, de tager med tilbage i praksis, er tydeligt at få øje på, fortæller kommunens dagplejechef, Lone Jensen.

”Mange af vores dagplejere kommer tilbage fra kurset og er helt høje og fortæller om, hvilke projekter de skal i gang med, og hvad de har planlagt for børnene. På kurset er de blevet bekræftet i, at det, de gør, er godt nok, samtidig med at de bliver mere opmærksomme på deres medvirken og rolle i legemiljøerne.”

I flere dagplejer har man valgt at hænge et præsentations-slide op fra undervisningen, hvor der står ’Har de bare leget i dag?’ – et klassisk spørgsmål fra forældre, når de henter deres børn. Dette slide fungerer som en god påmindelse for dagplejerne om at dokumentere børnenes hverdag, mener Lone Jensen.

”På kurset har dagplejerne fået konkrete redskaber og et fælles fagligt sprog. Det betyder, at forældrene bliver mere informerede, fordi vores personale dokumenterer dagligdagen med billeder og tekst. Der kan vi tydeligt mærke en stolthed fra dagplejerne.”

I 2019 indgik dagplejerne i Favrskov og Samsø Kommune et samarbejde, som har haft afgørende betydning for udbyttet af kurset på SOSU Østjylland, understreger dagplejechef Lone Jensen.

”Vores samarbejde med en stor kommune som Favrskov betyder, at alle vores dagplejere kan komme med på uddannelsen. Under normale omstændigheder ville det være umuligt at tilbyde den samme uddannelse til alle, men her er det lykkedes at få alle med. Det er en fantastisk konstellation for en lille kommune.”

Flere forløb i støbeskeen

I løbet af efteråret 2020 rulles flere nye forløb ud i forbindelse med det statsfinansierede tiltag ”Barnets første 1000 dage”, som skal give børn i udsatte familier en bedre start på livet.

På SOSU Østjylland ser man frem til at tage imod endnu flere dagplejere og pædagoger og til at opleve deres faglige drive.

”Det er min generelle oplevelse, at dagplejerne går ud af undervisningslokalet bestyrket i overbevisningen om, at de med deres faglige indsats har en overordentlig stor betydning for børnene nu og her – men i høj grad også på den lange bane,” fortæller underviser Britta Andersen.

 

Den styrkede pædagogiske læreplan udbydes 21. september på afdelingen i Aarhus og 9. november på afdelingen i Silkeborg. Læs mere her >>

Kontakt