Skip to main content

Forsker skal styrke læring i ældrepleje og sundhed

Ph.d. stipendiat skal skabe ny viden om læring inden for ældrepleje og sundhed. Det sikrer, at kommende medarbejdere har de nødvendige kompetencer i fremtidens ældrepleje.

10. januar 2018

Tre instanser går sammen for at sikre, at opgaverne inden for ældrepleje og sundhed løses bedst muligt også i fremtiden.

Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, SOSU Østjylland og ph.d.-studerende Britta Møller, Aalborg Universitet samarbejder om et ph.d. stipendiat.

- Ældreplejen udvikler sig hele tiden, og det stiller krav til medarbejderne. Vi lægger mange kræfter i at skabe de bedste rammer for læring både for elever og medarbejdere. Det giver borgerne den bedste pleje og omsorg. Derfor kan vi blive klogere på, hvilke læringsmetoder vi skal bruge til elever under uddannelse og til kompetenceudvikling af vores medarbejdere, siger Vibeke Sjøgren, HR-chef, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune.

Britta Møller begynder arbejdet 1. januar 2018 og forventes at være færdig i 2020.

- Det interessante vil være, hvordan ny læring bliver husket og anvendt i hverdagens praksis. Hvordan udvikles pædagogikken, så læring bliver vedkommende og spændende og hvordan skal didaktikken tilrettelægges, så elever og medarbejdere bagefter husker, hvad de har lært og anvender det i praksis. Der er ikke blevet forsket på dette område tidligere, og jeg glæder mig til at gå i gang, siger Britta Møller, ph.d. studerende.

SOSU Østjylland forventer også, at forskningen vil skabe viden som vil præge undervisningen:

- Det er vigtigt at få mere viden om læring og dannelse, så teori og praksis bindes tæt sammen og hele tiden er i trit med de nye krav, der stilles til nutidens og fremtidens velfærdsmedarbejdere, siger Anette Schmidt Laursen, direktør for SOSU Østjylland.

Britta Møller er uddannet cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser fra Aalborg Universitet. Hun har desuden en mangeårig baggrund som professionsansat i Børn og Unge, Aarhus Kommune, som pædagog og pædagogisk leder, hvorfor hun har indsigt i perspektiver fra både den offentligt ansattes og leders side.
Britta har de senere år arbejdet med at evaluere og kvalificere design for læring særligt i den offentlige kontekst. Hun vejledes af Charlotte Wegener, Lektor på Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.
Projektet bliver en fortsættelse af et mangeårigt forskningssamarbejde mellem Aalborg Universitet og SOSU Østjylland.