Skip to main content

Info: VEU-godtgørelse samles hos AUB

Som aftalt i Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse samles administrationen af VEU-godtgørelse samles hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) pr. 1/1-19

4. januar 2019

Med AUB’s overtagelse af administrationsopgaven bliver ansøgnings- og udbetalingsprocessen forenklet, så man fremadrettet kan ansøge om VEU-godtgørelse og befordringstilskud i samme arbejdsgang, som man tilmelder sig kurset.

Man kan dog også vælge at søge senere, hvis man ønsker det, ved at tilføje ansøgningsoplysninger til en ”eksisterende” tilmelding.

AUB overtager administration og udbetaling af VEU-godtgørelsesansøgninger for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, der påbegyndes den 1. januar 2019 eller senere.

I forbindelse med omlægningen er der nogle ændringer på efteruddannelse.dk. Her finder du en illustreret guide til ændringerne >>

Hvis du har spørgsmål til ændringerne er du velkommen til at kontakte vores kursussekretærer. Du finder deres kontaktoplysninger her >>