Skip to main content

SOSU Østjylland er laboratorieskole i UVMs projekt om Talentspor

SOSU Østjylland er blevet udvalgt til at deltage i Undervisningsministeriets forsøgs- og udviklingsprogram om Talentspor og højere niveauer på erhvervsskolerne.

Det overordnede formål med programmet er at støtte udviklingen af praksis i erhvervsuddannelserne ved at opnå viden om Talentspor og efterfølgende at sikre, at den erhvervede viden bruges til at fremme en ny og bedre praksis. Ministeriet ønsker at sikre, at der gennemføres talentspor på alle relevante skoler og uddannelser. Desuden ønsker man at sikre, at skolerne får omsat de faglige udvalgs beskrivelser af talentspor og højere niveauer til praktisk undervisning og at der udvikles, afprøves og udbredes modeller for god praksis for arbejdet på skolerne.
 
SOSU Østjylland  er en af  i alt 7 erhvervsskoler fordelt over hele landet, der frem til januar 2018 fungerer som såkaldt laboratorieskole, hvilket vil sige, at vi her på skolen skal udvikle og afprøve tiltag inden for Talentspors-området. De to undervisere Sara Wiberg Høegh og Iben Roed Jensen er allerede gået i gang med udviklingsarbejdet.
 
De øvrige skoler, der er udpegede som laboratorieskoler inden for Talentspor er Svendborg Erhvervsskole, Technical Education Copenhagen, Handelsfagskolen, Mercantec, Viden Djurs og AARHUS TEC.  I foråret 2019 skal de tiltag, som laboratorieskolerne har udviklet, udbredes til i alt 23 erhvervsskoler, ligeledes fordelt over hele Danmark.
 
Den 31. oktober var SOSU Østjylland rammen om  projektets opstartsseminaret , hvor der deltog repræsentanter fra Undervisningsministeriet og fra de involverede skoler samt konsulenter fra Rambøl, VIA og Professionshøjskolen Metropol.

    
-
    
-
    
-