Skip to main content

Ny aftale styrker læringsmiljø hos dagplejere i Ikast-Brande

Ny tre-årig aftale mellem SOSU Østjylland og Ikast-Brande skal styrke læringsmiljøet i kommunens dagpleje.

Gennem det seneste år har en række forskere og pædagogiske praktikere arbejdet på at styrke den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Det har været afsættet for en arbejdsgruppe i dagplejen i Ikast-Brande kommune med dagplejeleder Charlotte Krarup i spidsen.

Arbejdsgruppen har arbejdet med at beskrive det pædagogiske grundlag for en styrket læreplan, og beskrive hvordan den kan tage sig ud inden for de forskellige læreplanstemaer som fx sprog, sociale kompetencer og krop og bevægelse. Nu er dagplejen klar til at arbejdet skal omsættes til praksis.

Det har ført til en ny samarbejdsaftale med SOSU Østjyllands Efter- og Videreuddannelsesafdeling om et treårigt projekt, der løber fra 2018-2020 med fokus på at styrke læringsmiljøet i dagplejen og implementere de styrkede læreplaner i praksis.

Projektet ventes i alt at omfatte ca 150 medarbejdere, der hver deltager tyve dage fordelt over en to-årig periode. Implementeringen gennemføres dels som holdundervisning af dagplejerne og dels som facilitering af arbejdet i legestuegrupperne. Første hold dagplejere starter til maj 2018.

Vil du vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Jørgen Ørnskov.