Skip to main content

Nye veje til Care

SOSU Østjylland er med i et projekt, der skal hjælpe interesserede og motiverede unge godt fra folkeskolen og videre til en SOSU-uddannelse.

5. marts 2019

Under overskriften "Nye veje til Care" er tre SOSU-skoler og fem Frie Fagskoler gået sammen om at udvikle og afprøve praktiske undervisningsforløb - og dermed bidrage til, at flere motiverede unge vælger en karrierevej inden for omsorgsarbejde.

Projektet har fået bevilget en halv million kroner af Undervisningsministeriet til at udvikle nye inspirerende undervisningsmaterialer og praksisnære brobyggende aktiviteter til brug for 10. klasse og 10. skoleår.

Afdelingsleder Rene Lindbjerg Andersen siger om projektet:
"Vi er rigtig glade for det nye samarbejde med Frie Fagskoler og er fulde af forventninger til, hvad projektet kan afføde af ideer og samarbejdsmodeller på sigt. Det er vigtigt at forberede de unge bedst muligt på de krav, omsorgsarbejdet indebærer".

Du kan læse mere om projektet i Randers Amtsavis her >>