Skip to main content

Pædagogisk Assistent: ”Uddannelsen har fået større anerkendelse”

Det har længe været en skrøne, at pædagogiske assistenter ikke kunne finde arbejde. At der ikke er noget om snakken blev tydeligt, da et halvt hold elever dimitterede som pædagogiske assistenter midt i marts – 8 ud af de 9 elever havde allerede fundet arbejde.

9. april 2019

"Man kan ikke få arbejde som Pædagogisk Assistent". Det har længe været en sejlivet skrøne, som er blevet forklaret med, at de pædagogiske assistenter var for dyre i løn i forhold til pædagoger eller at arbejdsgiverne ikke kendte deres kompetencer.

Da uddannelsen var helt ny kunne der måske være noget om snakken. Men det er ikke længere tilfældet. Det blev slået fast i rapporten Pædagogisk Assistent – en rapport om faggruppens beskæftigelse i Region Midtjylland  fra december 2018.

Rapporten dokumenterede en solid beskæftigelse og ikke mindst, at de nyuddannede pædagogiske assistenter finder arbejde i flere og flere brancher, for eksempel i SFO’er, klubber, døgninstitutioner, ungdomsskoler og inden for ældre- og sundhedspleje.


Otte ud af ni i arbejde

Den udvikling mærker man også på SOSU Østjylland.

Da et halvt hold pædagogiske assistenter dimitterede den 15. marts i Skanderborg havde 8 ud af 9 elever allerede fået arbejde.

Maja Gade er en af de elever. Hun har fået et vikariat året ud i den børnehave i Galten, hvor hun har været i praktik. Lederen ringede selv og tilbød Maya jobbet.
”Det er en stor fordel, at man er i praktik i løbet af uddannelsen. Så kan man gøre et godt indtryk”, fortæller hun.

Mikkel Clemensen har fået fast arbejde på en døgninstitution i Herning. Han blev også ringet op og tilbudt jobbet, fordi de kendte ham i forvejen.
”Mange stillinger kan godt søges som Pædagogisk Assistent, selvom de ikke direkte søger det. Man skal bare forklare, hvorfor man er kvalificeret. Der er stadig ikke så mange stillinger, hvor de direkte søger en Pædagogisk Assistent”, siger han.

Alexander Jensen vil gerne læse videre til pædagog. Han har fået et vikariat på fire måneder i den børnehave, hvor han var i praktik, indtil han håber at blive optaget på seminariet efter sommerferien. Han mener, at både uddannelsen selv og synet på den har ændret sig:
”Den har fået støre anerkendelse, og det faglige niveau er måske også blevet højere”.

Maia Aleksijevic er blevet ansat som Pædagogisk Assistent på Stilling Skole. Hun blev spurgt om hun var interesseret i en fast stilling, efter hun havde været der i praktik. Hun skal arbejde med specialbørn.

Sadiya Mahammed er blevet ansat som afløser i en integreret institution, hvor hun var i praktik. Hun havde en Pædagogisk Assistent som praktikvejleder.

Eleverne fortæller alle sammen, at det er en nemmere at finde arbejde, hvis arbejdsgiveren kender én i forvejen. Det er en af fordelene ved en erhvervsuddannelse, hvor praktikken udgør en stor del af uddannelsen.