Skip to main content

Pensionerede lærere hjælper elever med lektierne

Det er ikke let at tage en uddannelse. Derfor kan man som elev på uddannelsesinstitutionen SOSU Østjylland få hjælp til lektierne med skolens studiestøtteordning, som primært er bemandet af pensionerede folkeskolelærere.

4. januar 2019

Eleverne kan få hjælp til at klare faglige krav, hvis de fx har svært ved dansk eller matematik og de elever, der har særlige vanskeligheder, som ord- eller talblindhed, tilbydes individuel støtte, af en studiestøttelærer. Studiestøtteordningen er formodentlig med til at få flere elever igennem uddannelsen og ud på et arbejdsmarked, hvor der mangler personale.

Aktuelt er 11 ud af skolens i alt 12 timeansatte studiestøttelærere pensionerede folkeskolelærere i alderen 62 til 72 år. En af dem er Kirsten Stentoft Bladt, der er glad for at kunne anvende sin viden og erfaring, fra et langt arbejdsliv, og oplever tydeligt, at hun gør en forskel:

Jeg oplever stor taknemmelighed fra eleverne, og nogle mener endda at de ikke havde kunne gennemføre uddannelsen uden min og de andre lærers hjælp”.


Populær ordning

I løbet af et år er der cirka 200 elever, der benytter sig af studiestøtteordningen. Blandt dem, er der for eksempel en del ordblinde, talblinde og elever med andre udfordringer, såsom ADHD, ADD og angst.

Marianne Højstrand Grønlund er i gang med at uddanne sig til SOSU assistent. Marianne er også ordblind og derfor en af de elever, der benytter sig af studiestøtteordningen. For hende er det altafgørende, at denne mulighed findes på uddannelsen:
”Det har betydet, at jeg havde modet til at gå i gang med den her uddannelse. Jeg ville i mange år gerne tage uddannelsen, men har været bange for, at jeg ikke kunne klare det”.

Marianne benytter blandt andet hjælpen til svært læsestof og latinske ord.


Hanne Lisbeth Nielsen, der er koordinator for Studiestøtteordningen, mærker et stigende behov for timelærernes arbejdskraft:
”Jeg synes godt vi kan være stolte af den her ordning. Den betyder jo at flere elever får selvtilliden til at starte på en uddannelse, og forhindrer måske også nogle i at springe fra.
D
et er dog også vigtigt at understrege, at studiestøttelærerne ikke bærer eleverne, men lærer dem at lære. De skal kunne leve op til de faglige krav – det er jo ikke en studiestøttelærer, der doserer medicin, men har måske hjulpet eleven til bedre at kunne dokumentere".

Studiestøtten findes på skolen afdeling i Aarhus.

Du kan læse mere om historien her:

P4 Morgen Østjylland >>

DR.dk >>

Jyllands-posten.dk >>