Skip to main content

Ph.d.-stipendiat inden for læring og kompetenceudvikling i ældreplejen

SOSU østjylland opslår i samarbejde med Aarhus Kommune og Aalborg Universitet et ph.d.-stipendiat inden for læring og kompetenceudvikling i ældreplejen.

Formålet med projektet er at skabe ny viden om læring og kompetenceudvikling i vekselvirkningen mellem SOSU uddannelserne og arbejdspladser i ældreplejen.

Projektet skal generere viden, der kan være med til at skabe en bæredygtig model for både elevers læring og uddannede medarbejderes kompetenceudvikling.

Projektet skal blandt andet forsøge at give svar på spørgsmålene:

  • Hvordan sikrer vi det bedste udbytte af uddannelse og kompetenceudvikling? Hvilke læringsformer virker bedst for for hvem?
  • Hvordan understøtter læringsformer på skolen og i praksis hinanden?
  • Hvordan skaber man en god læringskultur med de givne vilkår og rammer på skolen, i hjemmepleje og på plejehjem?

Interesserede kan se mere om ansøgningskrav- og frister i stillingsopslaget her >>

Potentielle ansøgere er velkomne til at henvende sig til:

Charlotte Wegener, lektor på Institut for Kommunikation, på cw@hum.aau.dk eller 3045 8582.
Helle Rasmussen, uddannelsesleder i Aarhus kommune på hras@aarhus.dk eller 2979 9331.