Skip to main content

Populært kursus genopstår

Det udbytterige og eftertragtede kursus ”Klinisk observation, refleksion og handling” udbydes igen på SOSU Østjylland. Dermed imødekommer skolen den store interesse og efterspørgsel, der har været blandt ledere i flere østjyske kommuner.

- ”Lærerigt stof, som jeg kan anvende både monofagligt og tværfagligt. 
- ”Noget jeg vil kunne bruge i mit daglige arbejde, hvor jeg er praktikvejleder. 
- ”Det har været et lærerigt kursus, hvor underviseren var nemt at forstå og kobler dette med praksis”.

Sådan lød et par af evalueringerne, da kurset ”Klinisk observation, refleksion og handling senest blev afholdt på SOSU Østjylland i maj 2017. 

I 2020 er det igen muligt at tilmelde sig det opkvalificerende 20-dages kursus, der primært henvender sig til social- og sundhedsassistenter, som er ansat på sygehuse og i ældreplejen. 

Kompetenceudvikling og overbygning 

På kurset lærer deltageren at foretage systematisk, klinisk observation i forhold til patientnære sygeplejeopgaver. Viden om anatomi og fysiologi, patologi, behandling og blodprøver spiller en central rolle i undervisningen, hvor målet er, at deltageren bliver endnu bedre til at observere komplekse sammenhænge mellem fysiske, psykiske og sociale ændringer og symptomer hos patienten. 

Kurset bliver af mange betragtet som en oplagt overbygning  praktikvejlederuddannelsen. Her udvikler kursisterne deres evner til at stole på egne refleksioner, der både kan redde liv og optimere behandlingen af patienter. 

Stor tilfredshed blandt kursister 

I den seneste evaluering af Klinisk observation, refleksion og handling mente deltagerne, at underviserens evne til at forklare og formidle på en skala fra 1 til 10 landede på en nærmest perfekt score; 9,8. 

95% procent af deltagerne mente, at kurset er brugbart, og at den tilegnede viden kan omsættes og anvendes i deres nuværende job.  

Efter det 20-dage lange kursus gav samtlige kursister i evalueringen desuden udtryk for, at de fortsat havde lyst til at lære mere, og at de følte sig rustet til at overtage nye opgaver på arbejdspladsen, hvis der opstod behov for det. 

En kursist konkluderede følgende efter kurset: 
- “Underviserne var gode til at relatere til praksis. Vi havde nearpods [digitalt læringsredskab, red.], hvilket var vildt godt, da jeg blev bevidst om mit eget faglige niveau inden undervisningen. En nearpod efter undervisningen viste, at jeg havde lært noget nyt. Repetitionen har gjort, at jeg bedre kunne huske det, jeg var blevet undervist i.

Fakta om Klinisk observation, refleksion og handling

Kursusstart: 2. marts 2020
Varighed: 20 kursusdage 
Læs mere om kurset og tilmeld dig her >>