Skip to main content

Regeringen vil undersøge mangel på SOSU'er

Fire ministre har sat gang i en kortlægning, der skal undersøge kommuner og regioners udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet

22. juni 2018

Mange steder i landet er det vanskeligt at finde SOSU’er, når kommuner og regioner slår stillinger op. Det har konsekvenser for ældre og syge borgere og for de medarbejdere, der mangler kollegaer i vagtskemaet.

Derfor har regeringen sat gang i en kortlægning, der skal undersøge kommuner og regioners aktuelle udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og give en vurdering af, hvordan social- og sundhedsuddannelserne kan rekruttere flere elever. Kortlægningen forventes at være færdig til november.

SOSU Østjylland ser frem til at bidrage med viden og input i forhold til, hvordan vi dels får flere faglærte på sundheds- og ældreområdet, og dels synliggør og øger fagligheden i social- og sundhedsfaget.

Ældreminister Thyra Frank siger: 

"Borgere og medarbejdere i ældreplejen skal have tryghed for, at der også i fremtiden vil være tilstrækkeligt kvalificeret personale i ældreplejen. Jeg glæder mig over, at en stor del af de penge, vi har afsat til bedre bemanding i ældreplejen, går til, at flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid. Men vi er opmærksomme på, at det mange steder i landet kan være svært at finde de rette nye medarbejdere. Derfor skal vi have undersøgt, hvad der kan gøres. Det handler i mine øjne både om at finde ud af, hvordan vi får flere unge til at vælge uddannelserne, og at vi sørger for, at arbejdsmiljøet i ældreplejen er godt, så fx sygefraværet reduceres".

Undervisningsminister Merete Riisager siger: 

”Flere unge skal kunne se sig selv om SOSU’er og opfatte uddannelsen som en attraktiv og spændende uddannelses- og karrierevej. Det kræver blandt andet, at vi bliver mere skarpe på, hvordan vi imødekommer de behov og forventninger, de unge kommer med, så vi kan tiltrække og fastholde de rette kandidater. Her har vi brug for hjælp fra kortlægningen, som skal komme med vigtige bud på, hvordan uddannelserne og lokale og regionale ansættelsessteder kan skabe et godt ungemiljø.” 
Flere opgørelser viser, at der er en omfattende mangel på SOSU-assistenter og sygeplejersker mange steder i landet. Derfor ønsker regeringen med kortlægningen også at få lokale løsningsforslag frem i lyset.

 

FAKTA

Det skal regeringens kortlægning indeholde:

  • Overblik over SOSU-personale og sygeplejersker i kommuner og regioner.

Overblikket skal bl.a. belyse rekrutteringssituationen og antallet af ansatte i forskellige dele af landet, sygefravær, beskæftigelsesgraden, herunder fuldtids- og deltidsansatte.

  • Overblik over uddannelserne til SOSU-medarbejder og sygeplejerske.

 Overblikket skal bl.a. belyse elev-/studentertilgangen til SOSU-assistent-, SOSU-hjælper- og sygeplejerskeuddannelsen, frafaldet på de tre uddannelser, den regionale fordeling af elevtilgang og frafald på de tre uddannelser m.m.

  • Afdækning af årsager til og løsninger på rekrutteringsudfordringerne.

Gennem interviews med uddannelsessteder, lokale fagforeninger, medarbejdere og offentlige og private arbejdsgivere skal der tilvejebringes information om lokale rekrutteringsudfordringer og indsamles forslag til løsninger.