Skip to main content

Rekord: Flere vælger en omsorgskarriere

Mandag den 20. januar starter cirka 310 elever på Grundforløb 2 SOSU og Pædagogisk Assistent på SOSU Østjylland. Det er endnu et rekordstort SOSU-optag, der slår rekorden fra september 2019 med 15 elever.​​​

16. januar 2020

Når SOSU Østjylland atter finder sanghæfterne frem og byder velkommen til nye elever på Grundforløb 2, er det med flere nye ansigter end tidligere.

Skolen har nemlig optaget flere elever på Grundforløb 2 SOSU end nogensinde før.
233 elever er optaget på Grundforløb 2 SOSU. Heraf er 168 optaget på EUD, 37 er optaget på EUX og 28 er optaget på SOSU+, der er et forløb for ledige over 25 år, som ønsker at skifte branche. Forløbet udbydes i samarbejde med Aarhus Kommune.

Optaget på Grundforløb 2 Pædagogisk Assistent er begrænset af de fastsatte kvoter, der aftales centralt med parterne på området. Skolen har optaget den fastsatte kvote, der har været faldende de seneste år. I år er optaget 103 elever, heraf 86 på EUD og 20 på EUX.

Stor mangel på SOSU-medarbejdere

Det er glædeligt, at flere vil uddanne sig til at gøre en forskel for andre. Alligevel er det måske ikke nok til at imødekomme den store og stadigt voksende mangel på SOSU-medarbejdere.

Manglen på SOSU-medarbejdere skyldes flere forhold. Dels har kvoterne på SOSU-uddannelserne en årrække været lav, dels kommer der flere ældre på grund af den stigende levealder, og endelig går mange nuværende SOSU-medarbejdere snart på pension. Tilsammen kan det skabe en voldsom mangel på arbejdskraft i kommunerne.

Læs mere om manglen på SOSU-medarbejdere her >>