Røgfri skoletid

Røgfri skoletid

For at sikre et sundt studie- og arbejdsmiljø er SOSU Østjylland røgfri både ude og inde. Dette gælder for alle elever, kursister, ansatte og gæster, og betyder, at der ikke må ryges i skolens åbningstid (kl.6.00 - 17.00), eller ved undervisning og skolearrangementer uden for almindelig åbningstid. Det samme gælder, når man deltager i undervisningsaktiviteter uden for skolen, f.eks. ekskursioner og studieture.

Dette inkluderer alle former for tobaksmidler, samt e-cigaretter og snus.
SOSU Østjylland ønsker at støtte op om det nationale projekt om røgfri fremtid, hvor ingen børn og unge ryger i 2030. Vi ved, at mange unge begynder at ryge, når de starter på en ungdomsuddannelse. Det vil vi gerne være med til at undgå, og heldigvis er de unge med os. Undersøgelser viser, at et klart flertal ønsker rygning forbudt på ungdomsuddannelserne - netop fordi de ikke ønsker at begynde at ryge.

Hvis du allerede er ryger tilbyder SOSU Østjyllands dig hjælp til rygestop.

 

Ofte stillede spørgsmål

Er der et område, hvor jeg godt må ryge? 
Nej, det er ikke tilladt at ryge, hverken indenfor eller udendørs i det tidsrum, hvor du er i skole, på kursus eller på arbejde på SOSU Østjylland.

 

Må jeg ryge, hvis bare jeg går uden for skolens matrikel? 
Nej, det er ikke tilladt at ryge i det tidsrum, hvor du er i skole, på kursus eller på arbejde på SOSU Østjylland – heller ikke selvom du går væk fra skolens matrikel.

 

Hvordan kan SOSU Østjylland bestemme, at jeg ikke må ryge på OG uden for skolens område i skoletiden?
Ifølge Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser kan skolen vurdere, at rygning har en direkte indflydelse på undervisningsmiljøet og dermed også vil kunne inkludere regler om rygning i skolens studie- og ordensregler.

 

Må man ryge e-cigaretter?
Nej, det er ikke tilladt at ryge e-cigaretter, pibe, eller anden form for tobak. Det er heller ikke tilladt at bruge snus.

 

Har SOSU Østjylland nogle tilbud om kurser eller anden hjælp til rygestop? 
Ja, vi tilbyder skolens elever og kursister hjælp til og vejledning om rygestop. Skolens ansatte kan henvende sig til nærmeste ledelse.

 

Må jeg godt ryge, når vi er på ekskursion eller studietur? 
Nej, reglen om, at SOSU Østjylland har Røgfri skoletid gælder i alle sammenhænge, hvor du deltager som elev i aktiviteter arrangeret af skolen.

 

Jeg er i gang med mit hovedforløb og er ansat ved en arbejdsgiver, hvor der ikke er forbud mod at ryge i arbejdstiden. Gælder de samme regler ikke, når jeg er i skole? 
Nej. Når du er i gang med et skoleforløb, eller kommer på SOSU Østjylland til et arrangement, så er du omfattet af skolens ordensregler – og så er det ikke tilladt at ryge.

 

Hvad skal jeg så lave, når jeg ikke må bruge min pause på at ryge? 
SOSU Østjylland tilbyder en række pauseaktiviteter – bordtennis, bordfodbold, puslespil, PlayStation med FIFA og Just Dance. Har du som elev eller ansat ideer til andre aktiviteter i pauserne, er du meget velkommen til ar henvende dig med din ide til pem@sosuoj.dk 

 

Vidste du at…? 

- Rygning laver permanente ændringer i hjernen, der bevirker, at man altid vil være ekstra udsat for at falde tilbage efter et rygestop? 
Nikotinen i kroppen skaber ændringer i kroppens hormonbalance, der bevirker, at hjernen danner ekstra receptorer. Disse receptorer vil, efter en periode uden røg, gå i dvale. Problemet er, at selv en enkelt cigaret til en fest, flere år efter et rygestop, kan vække trangen til live igen. 

- Det kan være ligeså svært at stoppe med nikotin som med heroin eller andre hårde stoffer?
Når man først er afhængig af nikotin, så skal dit system igennem en regulær afgiftningsproces når du stopper. Du kan opleve at blive ligeså syg, som af en slem influenza - og måske endda føle noget, der minder om sorg og depression, fordi dit system har så stort et behov for sit nikotinfix. Derfor er det vigtigt at du søger støtte og opbakning flere steder - og får vejledning til hvordan du håndterer de udfordringer du møder undervejs. 

- Rygning ødelægger din mentale balance? 
Rigtig mange der ryger tror at cigaretterne hjælper dem med at slappe af - faktisk er det stik modsat. Din hjernes sunde balancer påvirkes hurtigt af cigaretternes aktive stoffer, som fx nikotin. Derefter bliver din hjerne stresset af at mangle cigaretterne (også kaldet abstinenser). Cigaretterne skaber et problem de selv virker som løsningen på, men effekten varer kun kort, derfor vil rygetrangen hurtigt melde sig igen og behovet bliver kun endnu større over tid.

- KOL forringer din livskvalitet betydeligt? 
Det er ikke sjovt at være bundet til rollator eller iltapparat, som man kan blive, hvis man udvikler KOL. KOL kan ikke helbredes og man kan være uheldig og få KOL allerede i midt-fyrrene.

- Flere undersøgelser viser at det kan være problematisk at understøtte et rygestop professionelt, hvis man som sundhedsfagligt personale selv ryger?
 Det kan også være svært at finde de gode argumenter og støtte op om borgerens ønske på en naturlig måde, hvis man ikke selv arbejder med sin afhængighed.

- Passiv rygning er også for meget røg?
Konsekvenserne af passiv rygning kan være lige fra irritation i luftvejene til hjerneblødninger eller lungecancer. Rygning ødelægger dit og andres liv.

- Du sandsynligvis ikke tager mere på end 3-6 kg på efter et rygestop? 
Vægtstigningen kan undgås ved at følge disse kostråd

- E-cigaretter skader også din sundhed?
Det er stadig uvist i hvilket omfang, du skader din krop ved at dampe, men undersøgelser viser, at tilsætningsstoffer i ecigaretter (også uden nikotin) skader dine lunger. Kun tiden vil vise, hvor skadeligt det er på lang sigt.

- Din cigaret er seriøst dårligt nyt for hele planeten?
Lige fra den enormt energi og vandkrævende produktion af tobak, der ofte sker på bekostning af regnskove og desuden giver årelange kemikalie-forureninger, til den effekt røgen fra din cigaret har på klimaet. Cigaretskodder er ikke bare til skade for dyr og planteliv, men i sidste ende også dig selv, hvis du er glad for rent grundvand.