Rummelighed og forståelse skaber bedre samarbejde

Rummelighed og forståelse skaber bedre samarbejde

Elever med særlige behov er i fokus, når vejledere fra Århus Universitetshospital bliver undervist i, hvordan de bedst muligt kan støtte op om elevens læring og udvikling. Men udbyttet fra uddannelsen “Praktikvejleder - særlig indsats” skaber også værdi andre steder end i vejledningen, lyder det fra kursusdeltagerne.

25. november 2021

“Jeg har fornemmet, at både erfarne vejledere og helt nye har kunnet rykket sig og har formået at se på egen vejlederpraksis med nye øjne. Det, tror jeg, har været sundt.” 

Sådan lyder konklusionen fra Uddannelseskonsulent Sara Kappel Coslovi, da hun og Klinisk vejleder, Anne Vibjerg Jakobsen, fortæller om deres oplevelser med SOSU Østjyllands uddannelse “Praktikvejleder - særlig indsats”. 

Uddannelsens formål er at ruste praktikvejledere til bedre at kunne håndtere svære samtaler, vejlede elever med faglige, sociale og psykiske udfordringer samt udbrede kendskab til den ressourcefokuserede tilgang til udfordringer. 

“Vores hold bestod af en blanding af assistenter og nye og erfarne vejledere med forskellig faglig baggrund. Det var rigtig godt, fordi vi kommer med forskellige erfaringer, samtidig med at vi har nogle elever med nogle udfordringer, der minder om hinanden. Vi har jo samme funktion i at være vejleder og står i de samme problemstillinger,” siger Anne Vibjerg Jakobsen.

Kaster nyt lys over kendte udfordringer

Efter fem dage med praksisnær undervisning opnår deltagerne en større forståelse for, hvordan kulturelle, sociale og psykiske faktorer skaber forudsætninger for læring, og hvordan man som praktikvejleder kan planlægge, tilrettelægge og støtte op om elever med særlige læringsudfordringer.  

“Noget af det, vi har drøftet, er at man skal se på ressourcerne i stedet for at fokusere på, hvad eleverne skal gøre anderledes. Det var man jo godt klar over i forvejen, men på denne måde bliver det hele lidt vendt på hovedet, og det er kommet ind under huden. Og det gode ved kurset er, at det er så overførbart, og man har fået flere redskaber, billeder og nærmest sætninger, man kan anvende, når man sidder i en kompleks vejledningssamtale.” lyder det fra Anne Vibjerg Jakobsen. 

Udbyttet og erfaringerne fra uddannelsen kan også anvendes i andre situationer i løbet af arbejdsdagen.  

“Mange af elementerne fra kurset er jo overførbare. Nogle gange står man med nogle pårørende eller patienter, der har nogle problemstillinger, som hører inde under alt det, vi har diskuteret på kurser, hvor man også har brug for nogle kommunikative og pædagogiske evner,” fortæller Anne Vibjerg Jakobsen og fortsætter: 

“Én af mine kolleger skulle have en svær samtale, og der introducerede jeg hende for girafsprog, som vi havde lært om på uddannelsen. Hun var nok bekendt med det i forvejen, uden at hun havde arbejdet bevidst med det, men med afsæt i det, talte vi om, hvordan hun kunne gribe en sådan samtale an”.

Skaber værdi for afdelingen

Det faglige udbytte fra “Praktikvejleder - særlig indsats” kan også bruges i andre sammenhænge end i vejledning, understreger Sara Kappel Coslovi. 

“Kurset er en eller anden grad af selvudvikling, og mange af metoderne, en måde at tænke på kan lige så vel bruges til at skabe et bedre samarbejde på afdelingen, kunne jeg forestille mig. Man bliver bedre i stand til at rumme kolleger og ikke kun de studerende elever. Det handler jo om at blive mere rummelig og kunne mestre samarbejde på en god måde.” 

Samtidig giver de nye betragtninger og erfaringer, anledning til at reflektere over kulturen på afdelingen, mener Anne Vibjerg Jakobsen. 

“Vi har en kultur, men det er jo ikke nødvendigvis “den rigtige” kultur. Det er bare “vores kultur”. Så kommer der et liv med en anden kultur, men den er jo lige så rigtig som vores. Det ved man jo egentlig godt, men det er lige det dér med at komme lidt på afstand og få lov at sidde og diskutere det.”


Praktikvejledning - Særlig indsats (5 dage)

13. januar 2022, afd. i Aarhus
21. marts 2022, afd. i Aarhus

Læs mere og tilmelding her >>