Skip to main content

SOSU Østjylland åbner afdeling i Skanderborg

Der er mangel på varme hænder i ældreplejen. SOSU Østjylland har derfor besluttet at åbne en skoleafdeling i Skanderborg fra august 2020 for at sikre et lokalt uddannelsestilbud, der kan tiltrække flere elever til social- og sundhedsuddannelserne.

- ”Det er med stor glæde, at jeg nu kan meddele, at bestyrelsen for SOSU Østjylland har truffet beslutning om at åbne en skoleafdeling i Skanderborg for at sikre et lokalt uddannelsestilbud, som kan afhjælpe den mangel på faglært arbejdskraft inden for ældreplejen, som især Skanderborg Kommune allerede oplever i dag, og som kun bliver større i de kommende år,” siger bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning.

Den nye afdeling åbner til august 2020

Den nye afdeling åbner for de første hold til august 2020. Afdelingen deler lokaler med Sprogcenter Midt på Grønlandsvej 5, og skolens ledelse er meget tilfredse med den placering:

- ”Det er helt moderne faciliteter, vi flytter ind i, så vi er sikre på at kunne tilbyde eleverne de bedste rammer for et attraktivt uddannelsesforløb hos os. Og når man skal bygge en helt ny afdeling op, er vi glade for at dele bygningen med Sprogcenter Midt, der ligesom os driver uddannelsesvirksomhed. Det giver grundlag for et spændende samarbejde om at skabe et godt undervisningsmiljø for både elever og undervisere,” fortæller direktør Anette Schmidt Laursen.

Sammen med ungdomsuddannelsesvejlederne og jobcentret i Skanderborg Kommune er SOSU Østjylland i fuld gang med at rekruttere elever til de hold, der skal starte op til august 2020.

Skolen forventer, at der både bliver undervisning af 10. klasse (EUD10), et Grundforløb 1 for elever, der kommer direkte fra folkeskolen, samt Grundforløb 2 og hovedforløb for de lidt ældre elever. Derudover udbydes efter- og videreuddannelsesforløb inden for sundhed, omsorg og pædagogik.