SOSU Østjylland modtager nystiftet europæisk pris

SOSU Østjylland modtager nystiftet europæisk pris

Som den første danske erhvervsskole modtager SOSU Østjylland en nystiftet europæisk pris - European Innovative Teaching Award (EITA). Prisen uddeles af EU-Kommissionen og gives for SOSU Østjyllands deltagelse i et europæisk projektarbejde om udviklingen af et undervisningsforløb for seniorer om digital teknologi.

PRESSEMEDDELELSE
11. oktober 2021

Europa-Kommissionen har i 2021 lanceret en ny pris kaldet European Innovative Teaching Award (EITA). Prisen tildeles særligt innovative Erasmus+-projekter og skal bidrage til at fremhæve værdien af europæisk samarbejde inden for uddannelse.

Prisens tema i 2021 er Digital & blended learning, hvor fremmødeundervisning og digitale læringsaktiviteter kombineres. Uddannelses- og Forskningsministeriet har udpeget to vinderprojekter inden for henholdsvis grundskole- og erhvervsuddannelsesområdet.

På erhvervsuddannelsesområdet er SOSU Østjylland vinderen med det strategiske partnerskabsprojekt TECHSenior, der blandt andet lærer seniorer at kunne handle online samt betjene netbank og statslige tjenester, såsom borger.dk, sundhed.dk og e-Boks.

Det særlige ved TECHSenior-projektet er, at en gruppe seniorer har været med til at forme og udvikle undervisningsforløbet. For generationen, der ikke er vokset op i den digitale tidsalder med smartphones, sociale medier og streaming, findes der mange digitale udfordringer i hverdagen.

- "For at kunne imødekomme målgruppens ønsker og behov bedst muligt, var det helt oplagt at involvere seniorerne i selve udviklingsprocessen. Derfor er vi endt ud med et væsentligt og anvendeligt undervisningsforløb om digital teknologi, der giver seniorerne mere frihed og selvbestemmelse i deres hverdag", lyder det fra international projektleder på SOSU Østjylland, Bodil Mygind Madsen.

Prismodtagelsen fejres

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen præsenterer de to danske vinderprojekter ved en virtuel fejring onsdag den 13. oktober 2021.

- "Vi er stolte over at være den første danske erhvervsskole til at modtage den nye EITA-pris. TECHSenior-projektet er kendetegnet ved en høj grad af brugerdrevet innovation, og vi ved fra de deltagende seniorer, at det har været afgørende, at de kunne være med til at udvikle et undervisningsforløb, som giver mening for dem og som tager afsæt i deres konkrete forudsætninger for at blive kompetente digitale borgere.
Projektet har undervejs haft stort fokus på nytænkning og vi er meget glade for, at denne tilgang bliver anerkendt med en europæisk innovationspris", lyder det fra direktør på SOSU Østjylland, Anette Schmidt Laursen.

SOSU Østjylland inviterer den 13. oktober 2021 kl. 14-17 alle elever, personale, lokale uddannelsesudvalg og kommunale samarbejdspartnere til en festlig eftermiddag for at fejre prisuddelingen, hvor også SOSU-uddannelsernes 30-års jubilæum samt SOSU Østjylland eget 5-års jubilæum markeres.

Mere europæisk anerkendelse

I juli 2021 vandt SOSU Østjylland et prestigefyldt EU-udbud som koordinator for et stort europæisk samarbejdsprojekt omhandlende modernisering og udvikling af erhvervsskolesystemerne i Bosnien-Hercegovina, Albanien, Montenegro og Kosovo.

De fire Balkan-lande har alle ansøgt om medlemskab af Den Europæiske Union. Men før dette kan lade sig gøre, skal landene opfylde flere nøgleprioriteter med henblik på at indlede EU-tiltrædelsesforhandlinger, og en af prioriteterne er at styrke erhvervsuddannelserne.

Når uddannelsessystemet skal udvikles på Balkan, er det ikke kun et spørgsmål om at optimere og øge kvaliteten af uddannelsestilbuddene. Projektet skal også formidle viden om den danske model for erhvervsuddannelse. Et af målene for EU-projektet er blandt andet at få flere piger og kvinder til at tage en erhvervsuddannelse, og de fire Balkan-lande kan få stor gavn af SOSU Østjyllands og de øvrige europæiske partneres erfaringer med netop denne indsats.

-  "At vinde et projekt af den kaliber foran 44 andre store virksomheder og uddannelsesinstitutioner fra hele EU viser netop, at erhvervsskolesektoren i Danmark er synlig for resten af Europa, og at vi på SOSU Østjylland har været i stand til at skabe resultater, som kvalificerer os til denne opgave", lyder det fra direktør på SOSU Østjylland, Anette Schmidt Laursen.

Kontakt

 • Anette Schmidt Laursen, direktør, 4029 4028
 • Bodil Mygind Madsen, international projektleder, 2326 1290
 • Peter Nørgaard Mathiasen, kommunikationsmedarbejder, 2146 1237

Læs mere

Læs mere om EITA >>
Læs mere om introduktion til årets vinderprojekter >>

Program for fejringen på SOSU Østjylland onsdag den 14. oktober 2021

Arrangementerne finder sted på Hedeager 33, 8200 Aarhus N og Høgevej 4, 8600 Silkeborg.

 • 14:00 – 14:30 Velkomst og 5-års jubilæumstale af bestyrelsesformand og -næstformand
 • 14:30 – 15:00 30-års jubilæumstale af sekretariatschef Michael Esmann, Danske SOSU-skoler
 • 15:00 – 15.30 Præsentation af kunstværker

Program ved Uddannelses- og Forskningsstyrelsen:

 • 15:30 – 15:45 Velkommen og præsentation af Erasmus+-programmet af Niels Martiny
 • 15:45 – 15:55 Præsentation af EITA og efterårets arrangementer af Ida Kühn
 • 15:55 – 16:20 Oplæg SOSU Østjylland + spørgsmål
 • 16:20 – 16:45 Oplæg UCN + spørgsmål
 • 16:45 – 17:00 Afrunding + vigtigste Erasmus+-deadlines (Small-Scale Partnerships + ansøgningsrunder i foråret)