Skip to main content

SOSU Østjylland sikrer sig udbudsrettigheder

Der er kommet svar på AMU-udbudsrunden fra januar 2019. SOSU Østjylland får tildelt fem ud af seks søgte udbudsrettigheder fra Børne- og Undervisningsministeriet.

9. september 2019

SOSU Østjylland er blevet tildelt disse udbudsområder:

  • Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi
  • Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap
  • Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
  • Pædagogisk arbejde med børn og unge
  • Patientrelateret service på sygehusene

Dermed kan Efter- og Videreuddannelsen på SOSU Østjylland fortsat levere undervisning af høj kvalitet og styrke sin position inden for dygtiggørelse og kompetenceudvikling på sundheds- og omsorgsområdet.

I alt er 946 ansøgninger blevet behandlet, og hver enkelt ansøgning er blevet vurderet ud fra blandt andet kvaliteten af det faglige miljø, forsyningssikkerhed og kapacitet, fleksibilitet og tilpasningsevne samt samarbejde med andre VEU-udbydere om udbud og samarbejde med virksomheder og andre aktører.

Vil du gerne booste dine kompetencer? Så læs mere om dine muligheder her >>