Skip to main content

SOSU assistenter skal være spydspidser på demensområdet

Antallet af borgere med demens på landets plejehjem stiger. Det kan være en stor udfordring for plejepersonalet, der gerne vil drage den bedste omsorg for de udsatte borgere. På SOSU Østjylland samarbejder man lige nu med Aarhus Kommune om at videreuddanne SOSU assistenter med det formål at øge arbejdsglæden for plejepersonalet og livskvaliteten hos borgerne med demens.

Et kram. Et kærligt klem i armen. Et lille musikklip fra YouTube. Ofte er det de små ting, der gør den store forskel for borgere med demens. Sådan lyder erfaringen fra SOSU assistenter fra Aarhus Kommune, efter de har været igennem et uddannelsesforløb hos SOSU Østjylland.

Her er de blevet udstyret med praksisnære værktøjer til at håndtere demensramte ældre.

“Undervisningen har lært os at gøre det, vi allerede gør, men endnu bedre gennem nogle meget enkle og konkrete redskaber,” fortæller Patricia Aaes, der til daglig er SOSU Assistent på Lokalcenter Søholm i Stavtrup.

Hun understreger, at det i mange tilfælde frem for økonomiske ressourcer handler om, at man som personale lykkes med at få etableret en solid og tryg relation til borgeren med demens.

“Man kommer meget nemmere og hurtigere i kontakt med borgeren, hvis man for eksempel har en lille smule af deres livshistorie eller ved, hvilken musik de godt kan lide at lytte til. Det gør opgaven meget mere behagelig for mig, for borgeren og for arbejdsmiljøet på hele arbejdspladsen,” siger Patricia.

Personen og relationen i fokus

Et andet relationsværktøj, der virkelig gør en forskel, er berøring, fortæller SOSU assistent Tina Munk. Hun arbejder på plejecentret Ceres Huset i Aarhus og oplever, at mange kolleger godt kan være berøringsangste i mødet med demente.

“Sådan noget som at give et kram kan godt være svært for nogle medarbejdere, men det kan betyde alverden for den demente. Jeg oplever borgere, hvor deres dag simpelthen ikke fungerer, hvis vi ikke starter dagen stille og roligt og med et langt kram.”

I mange tilfælde handler det om grundlæggende at ændre måden, plejepersonalet tænker om borgere med demens på, forklarer Bitten Veibel Salomonsen, der er underviser på SOSU Østjyllands demensforløb.

“Man er oppe imod gamle traditioner i ældreplejen, hvor man ikke er så vant til at tage den her mere personcentrerede tilgang, som er nødvendig, når man har med mennesker med demens at gøre. Man kan ikke gå ind og hjælpe, hvis man ikke først har skabt en hæderlig relation til det menneske, man skal ind til. Det er tids- og energikrævende, men vi har i undervisningen set flere eksempler på, at det gør en stor forskel.”
 

Lege sig til succes

En af de succeshistorier kommer fra Tina Munk, der som SOSU assistent har oplevet, at hun ved at lege med en ellers meget vred og opfarende alzheimerpatient fik ham integreret i livet på plejehjemmet.

“En dag trak han sin hånd op af lommen og rettede den mod mig som en pistol. Jeg spillede med på legen og lod som om, at han ramte mig, hvilket fik ham til at grine. Nu rører han ved mig, hver gang han ser mig – lige et klem på armen eller et kærligt klap på kinden.

Jeg tror, at mange andre ville blive forskrækkede, og det kan også være grænseoverskridende, når en borger flytter sin hånd op til ens ansigt, men resultatet har været, at han spiser med til måltiderne og taler med de andre beboere,” fortæller Tina.
 

Et stort kompetencebehov

SOSU Østjyllands uddannelsesforløb om demens er blevet afviklet i samarbejde med Aarhus Kommune, der som led i en større demenshandleplan har modtaget midler til at opkvalificere kommunens plejepersonale.

Behovet for at klæde SOSU assistenter godt på til opgaven med demente borgere er nemlig stort, fortæller Pia Frimand Odgaard, der er projektleder på det demensfaglige kompetenceløft.

“Folk lever i dag længere, og kompleksiteten af borgere med demens er stigende. I den forbindelse er det vigtigt, at det personale, som møder og er tæt på borgeren, har konkrete handlekompetencer, så man ikke skal ud og finde dem et andet sted.”

Hun roser især den måde, undervisningsforløbet har været skruet sammen på. I stedet for traditionel tavleundervisning har SOSU Østjyllands undervisere med afsæt i principper fra aktionslæring været ude og besøge SOSU assistenterne på deres arbejdspladser til en praksisnær sparring.

“Vi kan se på tilbagemeldingerne, at kursisterne føler sig mødt på en helt anden måde og er glade for, at underviserne kommer ud og ser lige præcis deres plejehjem og sætter sig ind i, hvordan praksis er hos dem,” siger Pia Frimand Odgaard.
 

Sparring på arbejdspladsen

Det er ikke kun de tilmeldte SOSU assistenter, der har fået noget ud af tiltaget med aktionslæring. Også underviserne har meget at hente i praksis, understreger Bitten Veibel Salomonsen.

“Det er en stor fordel for os som undervisere at have fingeren på pulsen med, hvordan man indretter sig på de forskellige plejehjem, og hvordan stemningen er. Og noget af det, vi kan se, er, at det med undervisningen er lykkedes at få sat diskussioner i gang på plejehjemmene. Det er vi rigtig glade for, da det hele tiden har været meningen, at de her SOSU assistenter skulle blive spydspidser på området og formidle det, de har lært til deres kolleger.”

Netop formidlingsarbejdet ser SOSU assistent Tina Munk frem til.

“Arbejdet med demens har altid fanget mig, og jeg er meget optaget af spørgsmålet om, hvad vi kan gøre for, at et andet menneske har det godt. Men i mange tilfælde er man selvfølgelig meget afhængig af resten af personalet, og der er jeg så heldig, at jeg har rigtig mange gode kolleger, som er med på at lære noget nyt.”

Hvis du vil vide mere

Er du eller din arbejdsplads interesseret i et kompetenceløft inden for det demensfaglige område?
SOSU Østjylland tilbyder løbende efter- og videreuddannelse på demensområdet. 
Læs mere i vores kursusoversigt eller kontakt sekretariatet på SOSU Østjylland, tlf. 87412604 / 87412610