Skip to main content

SOSU-skoler er begejstrede over regeringens EUD-udspil

Regeringens forslag på erhvervsuddannelsesområdet indeholder mange og rigtige forslag, hvis udviklingen inden for erhvervsuddannelserne og særligt SOSU-området skal vendes.

Pressemeddelelse udsendt 13. september 2018 af Danske SOSU-skoler

”Man venter altid i spænding på et udspil, men jeg må sige, at regeringens udspil i forhold til erhvervsuddannelserne er en stor flot buket med mange rigtig gode og nødvendige forslag, hvis vi for alvor skal gøre det attraktivt at tage en SOSU-uddannelse”, siger formand for Danske SOSU-skoler Jeppe Rosengård Poulsen.

SOSU-uddannelserne har siden 2014 haft et fald på 39 % af elever på hovedforløb og her er især mulighederne for det nye GF+ på 10 uger samt adgangskurser for særligt tosprogede svar på nogle af de bønner, SOSU-skolerne har sendt. Det giver mulighed for at sikre, at eleverne i endnu højere grad har de faglige og personlige forudsætninger for at klare uddannelserne.

SOSU-skolerne hilser også forslagene målrettet SOSU-uddannelserne velkomne. Det har været en udfordring at få kommunerne til at indgå uddannelsesaftaler, der omfatter grundforløbet. Den barriere bliver mindre nu, ligesom behovet for at se flaskehalsene i praktikken adresseres, da det har været en hæmsko for at uddanne flere elever nogle steder i landet.

Forslagene i forhold til at styrke fokus på erhvervsuddannelserne i folkeskolen vil medvirke til at udfordre og udfolde uddannelsesvalget, og her er værktøjer som praksisfaglighed og bedre vejledning rigtig gode bud. Især hvis man også husker, at erhvervsuddannelser er meget mere end tommestokke og murerbaljer. SOSU-uddannelser har særlige kompetencer både på det naturvidenskabelige område og i forhold til de relationelle kompetencer, hvor man ikke alene bliver klogere på andre men også på sig selv.
Vi skal vise vores uddannelser. Det hænger godt sammen med, at vi skal tale uddannelserne op og huske, at døren ikke lukkes med en erhvervsuddannelse, men åbnes til spændende arbejdspladser og -opgaver og endelig muligheden for videre- og efteruddannelser.