Covid-19 på SOSU Østjylland

Covid-19 på SOSU Østjylland

Seneste nyt og dokumenter om Covid-19 på SOSU Østjylland.

Dokumenter

 

Opdateringer

Tirsdag d. 24. november 2020

• Der er 1 nyt smittetilfælde på SOSU Østjylland.

En elev på EUD10 i Aarhus er testet positiv. Holdet er sendt hjem og opfordres til at blive testet. Nære kontakter er ved at blive afklaret.

 


Fredag d. 20. november 2020

 • Der er 2 nye smittetilfælde på SOSU Østjylland den seneste uge.

En elev på SOSU Assistent-uddannelsen i Silkeborg er testet positiv. Nære kontakter er orienteret og sendt til test. Holdet er på skolen.
En elev på GF+ i Aarhus er testet positiv. Nære kontakter er hjemsendt til test og resten af holdet opfordres til test.
Status på samlet antal smittede er d.d.:
Aarhus: 2
Silkeborg: 1
Skanderborg: 0
Torsdag d. 19. november 2020

• Der er 1 nyt smittetilfælde på SOSU Østjylland.
Det er en elev på GF+ på skolens afdeling i Aarhus. Nære kontakter er hjemsendt til test og resten af holdet opfordres til test.

 


Onsdag d. 18. november 2020

• Der er 1 nyt smittetilfælde på SOSU Østjylland.

Det er en SOSU Assistent-elev på skolens afdeling i Silkeborg. De nære kontakter er orienteret og sendt til test.

 


Fredag d. 13. november 2020

• Der er 2 nye smittetilfælde på SOSU Østjylland den seneste uge.

Der er ingen nye tilfælde siden opdateringen onsdag. Så altså 2 smittetilfælde i alt siden sidste fredag.

Status på samlet antal smittede er d.d.:
Aarhus: 5
Silkeborg: 0
Skanderborg: 0

 


Onsdag d. 11. november 2020

 • To nye smittetilfælde

Siden fredag har der været 2 nye smittetilfælde på skolen.

Den ene er deltager på en af vores efteruddannelser. Deltageren er hjemsendt, og resten af holdet er informeret. Der er ingen nære kontakter på skolen.
Den anden er elev på Grundforløb 2 i Aarhus. Eleven og én nær kontakt på holdet er hjemsendt. Holdet opfordres til test, men er ikke sendt hjem.

Status på samlet antal smittede er d.d.:
Aarhus: 5
Silkeborg: 0
Skanderborg: 0

 • Hvornår kan skolen hjemmesende et eller flere hold elever og overgå til virtuel nødundervisning?

Skolen skal som udgangspunkt gennemføre normal undervisning efter de almindelige regler på skolen - i det omfang, det er muligt.

Nødundervisning skal være drevet af nødvendighed og kan kun ske, hvis det er nødvendigt for at inddæmme et smitteudbrud på skolen.

Beslutning om hjemsendelse af et eller flere hold pga. smitteudbrud sker altid i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Skolen kan altså ikke selv beslutte at hjemsende et eller flere hold, hvis Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at det ikke er nødvendigt for at reducere yderligere smitterisiko.
Skolen skal indberette til Børne- og Undervisningsministeriet, hvis vi iværksætter nødundervisning.

 


Fredag d. 6. november 2020

• Der er 2 nye smittetilfælde på SOSU Østjylland den seneste uge.
Det ene tilfælde er en elev på det SOSU Hjælper-hold i Aarhus, hvor hele holdet er hjemsendt.
Det andet tilfælde er en elev på et SOSU Assistent-hold i Aarhus. Eleven er hjemsendt og der er gang i opsporing af nære kontakter.

Status på samlet antal smittede er d.d.:
Aarhus: 3
Silkeborg: 0
Skanderborg: 0

 


Mandag d. 2. november 2020
 
• Udlevering af gratis mundbind i kommunerne
I forbindelse med de nye retningslinjer om brug af mundbind på ungdomsuddannelser, er der mulighed for at elever, der ikke selv har økonomisk mulighed for at købe mundbind, kan få dem udleveret hos kommunen. Se evt. mere på kommunernes hjemmesider.


Fredag d. 30. oktober 2020

• Der er 7 nye smittetilfælde på SOSU Østjylland den seneste uge.

Alle 7 er elever på det samme SOSU Hjælper-hold i Aarhus. Hele holdet er hjemme til test og modtager nødundervisning, indtil de kan vende tilbage.

Status er d.d.:
Aarhus: 7
Silkeborg: 0
Skanderborg: 1

• Fritagelse for brug af mundbind
Der kan i enkelte tilfælde dispenseres for kravet om mundbind.
Det kan fx være, hvis man er høre- eller synshæmmet, har KOL eller allergi. I disse tilfælde opfordrer skolen til, at man i stedet bruger visir.

Fritagelse for brug af mundbind skal aftales med sin kontaktlærer. Du bestemmer selv, hvordan du vil informere dit hold om det, hvis du er fritaget fra et bruge mundbind.

• Video om håndtering af mundbind
Underviser Jette viser i videoen her, hvordan man kan folde sit mundbind sammen på en god måde, så de kan bruges igen.

 


Torsdag d. 29. oktober 2020

Kravet om at bruge mundbind eller visir, når man færdes rundt på skolen, trådte i kraft i dag. Bekendtgørelsen findes her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1534

Det betyder, at elever, kursister og andre, der ikke efterkommer kravet, vil blive bedt om at forlade skolen og få registreret fravær. Det er dog muligt at købe et mundbind i receptionen, hvis man har glemt sit eget. Hold afstand, brug sprit og pas på hinanden.​

Et par ting om mundbind:

- Kravet gælder, når man færdes rundt på skolen. Det gælder altså ikke i klasselokalerne, da et hold og dets undervisere betragtes som en boble.

- Engangsmundbind kan bruges i cirka 4 timer, hvorefter det skal smides ud i restaffald. Du kan altså godt bruge det flere gange efter kortvarig brug, fx hvis du har været på toilettet. I de tilfælde er det bedst at opbevare mundbindet i en plasticpose eller inderlomme.

Sådan bruger du mundbind korrekt:

Se film med Søren Brostrøm her >>

 • Vask hænder eller brug håndsprit før brug.
 • Find forsiden. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side.
 • Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at det sidder tæt til dit ansigt og dækker både næse og mund.
 • Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte og altid, hvis det er vådt eller beskidt.
 • Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud, medmindre der er tale om kortvarig brug. Stofmundbind lægges i en pose og vaskes ved 60 grader.
 • Vask hænder eller brug håndsprit efter brug.
 • Hvis et mundbind skal genbruges efter kortvarig brug, fx hvis du skal på toilettet på en restaurant eller køre et enkelt stop med bussen, så opbevar det i en plasticpose eller inderlomme.

 


Onsdag d. 28. oktober 2020

Introduktionskurser og brobygning med fysisk fremmøde aflyses pr. d.d for skoleåret 2020/2021.

De aflyste aktiviteter erstattes så vidt muligt enten af virtuelle forløb eller forløb, der gennemføres på de enkelte skoler.

Sundhedsstyrelsens guide til at bruge mundbind korrekt:

 


Tirsdag d. 27. oktober 2020

Skolen er fortsat åben, og både undervisning, kurser og efteruddannelse fortsætter.

Fra og med torsdag den 29. oktober 2020 er det påkrævet at bære mundbind, når man færdes på skolen uden for klasselokalet - fx når man skal på toilettet, er på vej til et andet lokale, går gennem opholdsarealerne, eller handler i kantinen.
Når man sidder ved et bord og spiser sin mad, kan man tage mundbindet af – ligesom det gælder på cafeer og restauranter. Man skal også bære mundbind, når man kontakter bibliotekaren, IT-medarbejderen, elevadministrationen, og når man taler med vejledere, studiestøtten eller andre ansatte på skolen, hvis kontakten ikke foregår i klasselokalet.

Kravet om at bruge mundbind er en del af skolens ordensregler.
Elever og gæster skal selv sørge for mundbind. Det er dog muligt at købe mundbind i receptionen for 5 kr. pr. stk.

Man kan læse mere om brugen af mundbind på Sundhedsstyrelsens side >>

 


Mandag d. 26. oktober 2020

Et hold og holdets to undervisere på afdelingen i Aarhus er sendt hjem til test.

En elev på holdet er testet positiv, og fordi holdet har haft Praktisk sygepleje, hvor de har arbejdet tæt sammen, har Styrelsen for Patientsikkerhed anbefalet, at hele holdet sendes hjem til test.

Ingen andre elever eller undervisere har i den konkrete hændelse udvist symptomer på Covid-19.

Holdet og underviserne skal blive hjemme og gå i selvisolation, indtil de har et testsvar. Holdet modtager nødundervisning, indtil de kan vende tilbage til skolen.

 


Fredag d. 23. oktober 2020

 • Der er 1 nyt smittetilfælde på SOSU Østjylland den seneste uge.

Det drejer sig om en elev på GF2 SOSU i Skanderborg. Pga. efterårsferien har eleven ikke været på skolen siden 9. oktober, så der er ingen nære kontakter på skolen. Eleven er hjemme.

I uge 42 var der 1 smittetilfælde på EUD10 i Aarhus. Eleven er raskmeldt igen.

Status er d.d.:
Aarhus: 0
Silkeborg: 0
Skanderborg: 1

Fordi elever, kursister og medarbejdere er sammen om at følge instruktionerne om at holde afstand, vaske hænder og spritte af, er det lykkedes os stort set at undgå nye smittetilfælde på skolen i flere uger. Tak for det - og fortsæt endelig med det:-)

Skolen følger stadig de skærpede restriktioner fra myndighederne, som gælder indtil 31.oktober 2020. Smittetrykket i Danmark er stadig højt, som bekendt bl.a. i Aarhus og derfor afventer skolen om der kommer nye udmeldinger om restriktioner gældende fra 1. november 2020.

En uddybende kommentar til opfordringen fra i går om at unge i Aarhus lader sig teste: Det er ikke en akut situation, men en opfordring til at lade sig teste, så snart som muligt uden for skoletiden.
Test er ikke en gyldig grund til fravær.

 


Torsdag d. 22. oktober 2020

Aarhus Kommune kommer med en kraftig opfordring til unge elever på ungdomsuddannelser i Aarhus om at lade sig teste for coronavirus.

Dagens smittetal i Aarhus viser nemlig en markant stigning i antal smittede, især blandt unge i aldersgruppen 16-19 år.

Her kan du se mere om, hvor du kan blive testet i Aarhus >>

 


Fredag d. 9. oktober 2020

Der er 2 nye smittetilfælde på SOSU Østjylland den seneste uge.

- 1 elev på EUX, afdeling i Aarhus. Eleven er testet positiv i weekenden og har ikke været på skolen i denne uge. Hele holdet fortsætter derfor undervisning på skolen
- 1 elev på EUD10 i Aarhus. Eleven er hjemme og holdet og forældre er orienteret. Planlagt brobygning på Aarhus Tech er aflyst.

Status er d.d.:
Aarhus: 2
Silkeborg: 0
Skanderborg: 0

Instruks og vejledninger til elever, kursister og medarbejdere er opdateret. Se øverst på siden.

 


Onsdag d. 7. oktober 2020

De nuværende nationale tiltag mod COVID-19 forlænges måneden ud.

Se mere her >>

 


Fredag d. 2. oktober 2020

• Der har været 2 smittetilfælde på SOSU Østjylland den seneste uge.

Status er d.d.:
Aarhus: 2
Silkeborg: 0
Skanderborg: 0