Skip to main content

Ledelse

Akademiuddannelsen i ledelse er skræddersyet til SOSU Assistenter og Pædagogiske Assistenter, der arbejder som ledere eller har en drøm om at blive det.

Uddannelsen tager udgangspunkt i dine erfaringer, viden og indsigter og sætter dem ind i en teoretisk ramme, som styrker dine evner som leder. Under forløbet blive du:

  • Mere opmærksom på dine medarbejderes kompetencer og udviklingspotentiale
  • Bedre rustet til dine daglige udfordringer som leder
  • Mere bevidst om dine egne styrker og svagheder som leder

 Uddannelsen gennemføres i samarbejde med Erhvervsakademi Dania.

Tilmelding og spørgsmål?

Kontakt vores kursuskoordinator:

Anne Katrine Valeur

Anne Katrine Valeur

Kursussekretær på SOSU området

akv@sosuoj.dk 8720 6117