Skip to main content

Sundhedspraksis

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er for dig, der ønsker at udvikle dine kompetencer til at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sundhedssektoren.

Uddannelsen i sundhedspraksis har fokus på en helhedsforståelse af det social- og sundhedsfaglige område. Du får redskaber, så du kan se sammen­hænge, tænke i helheder og reflektere over din egen praksis. Du bliver i stand til at analysere og vurdere prak­sisnære problemstillinger på et fagligt og metodisk grundlag.

Det er en oplagt videreuddannelse for dig, der er SOSU Assistent eller har en lignende uddannelse indenfor det social og sundhedsfaglige område. Uddannelsen udvikler blandt andet dine evner til at:

  • være mere professionel og selvstændig i din kontakt med borgere, pårørende og den offentlige administration
  • anvende konkrete redskaber til at styrke samarbejdet på arbejdspladsen
  • skabe fornyelse inden for dit arbejdsområde
  • opleve og sikre bedre sammenhæng mellem teori og praksis i dagligdagen

Med en akademiuddannelse i sundhedspraksis kan du varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pæda­gogiske område. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis kvalificerer dig også til videreuddannelse, fx på diplomniveau.

Uddannelsen gennemføres i samarbejde med VIA University College.

Spørgsmål?

Kontakt vores kursussekretær:

Dorte Lorenzen

Dorte Lorenzen

Kursussekretær for det pædaggiske område, Afdeling i Aarhus

dol@sosuoj.dk 8741 2604