Skip to main content

Arbejdet som dagplejer

På uddannelsen får deltagerne de grundlæggende kompetencer til at varetage arbejdet som dagplejer - herunder at tilrettelægge trygge og udviklende rammer for det enkelte barn og for børnegruppen, at tilrettelægge aktiviteter i et anerkendende samspil med børnene og at samarbejde med forældrene omkring barnets udvikling. Desuden er der fokus på samarbejdet med andre dagplejere, dagplejepædagogen m.fl. samt lovgrundlaget for dagplejen som afsæt for det daglige arbejde.

Vælg dit hold

Øvrig information

Målgruppe:

Dagplejere og tilsvarende grupper.

Uddannelsesbevis:

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Brancher:

Pædagogisk arbejde med børn og unge

Afholdelsessted:

SOSU Østjylland - Afd. Aarhus
Hedeager 33
8200

Undervisningstype:

Dagundervisning

Kontaktperson:

Dorte Lorenzen
87412604
dol@sosuoj.dk