Skip to main content

Sundhedspraksis

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er for dig, der ønsker at udvikle dine kompetencer til at arbejde kvalitets- og udviklingsorienteret i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i sundhedssektoren.

Uddannelsen i sundhedspraksis har fokus på en helhedsforståelse af det social- og sundhedsfaglige område. Du får redskaber, så du kan se sammen­hænge, tænke i helheder og reflektere over din egen praksis. Du bliver i stand til at analysere og vurdere prak­sisnære problemstillinger på et fagligt og metodisk grundlag.

Det er en oplagt videreuddannelse for dig, der er SOSU Assistent eller har en lignende uddannelse indenfor det social- og sundhedsfaglige område. Uddannelsen udvikler blandt andet dine evner til at:

  • være mere professionel og selvstændig i din kontakt med borgere, pårørende og den offentlige administration
  • anvende konkrete redskaber til at styrke samarbejdet på arbejdspladsen
  • skabe fornyelse inden for dit arbejdsområde
  • opleve og sikre bedre sammenhæng mellem teori og praksis i dagligdagen

Med en akademiuddannelse i sundhedspraksis kan du varetage funktioner på specialist- eller mellemlederniveau inden for social- og sundhedsområdet eller det pæda­gogiske område. Akademiuddannelsen i sundhedspraksis kvalificerer dig også til videreuddannelse, fx på diplomniveau. Uddannelsen gennemføres i samarbejde med VIA University College.

"Jeg er blevet mere sikker på mig selv og min faglighed"

Hvad kan man lære som deltager på Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis? To SOSU assistenter fortæller, hvordan uddannelsen har givet dem fornyet energi og mere faglig selvtillid.

Læs interviewet

Spørgsmål?

Kontakt vores kursuskoordinator:

Dorte Lorenzen

Kursuskoordinator - det pædagogiske område

Aarhus

dol@sosuoj.dk 40 36 19 89