Covid-19 uddannelse

Covid-19 uddannelse

Uddannelsens formål er at støtte borgere i et sundhedsvæsen, der er i en nødsituation og hvor der er brug for ekstra hjælp.

Uddannelsen har fokus på udvikling af basale, faglige kompetencer hos ikke-uddannede sundhedsprofessionelle i forhold til at kunne løse opgaver med omsorg, pleje og praktisk hjælp hos borgere i primær sektor, i ikke-komplekse situationer.

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdergrupper uden en sundhedsfaglig uddannelse.

Tilmelding og spørgsmål

Elisabeth Rose Kobberøe

Kursuskoordinator - SOSU området

Aarhus

erk@sosuoj.dk 87 41 26 10