Efteruddannelse og kurser i foråret 2021

Vi har i øjeblikket problemer med vores kursusoversigt, men her kan du se udbuddet af efteruddannelser og kurser i foråret 2021.

RKV før erhvervsuddannelse for voksne
1 dag
Start: 1/12 2020, 7/1 2021, 2/2 2021, 2/3 2021, 8/4 2021. 

Vejledning i forflytning
6 dage
Start: 11/1 2021, 10/2 2021 eller 15/3 2021

Sterilarbejdet på sygehusene
10 dage
Start: 12/4 2021

Pleje og behandling af diabetikere
5 dage
Start: 29/4 2021

Injektion af medicin
1 dag
Start: 3/12 2020, 10/2 2021, 10/3 2021, 27/4 2021

Praktikvejleder PAU- og SOSU elever - Basis
11 dage
Start: 11/1 2021, 1/3, 19/4 2021

Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
12 dage
Start: 12/4 2021

Praktikvejledning - Særlig indsats
5 dage
Start: 8/3 2021

Sårbehandling, Behandlingskrævende sår
3 dage
Start: 8/2 2021, 22/3 2021, 7/6 2021

Medvirken ved medicinadministration
3 dage
Start: 8/3 2021

Farmakologi i somatikken
5 dage
Start: 18/1 2021, 3/2 2021

Farmakologi i psykiatrien
5 dage
Start: 8/3 2021

Kliniske opgaver i almen praksis
5 dage
Start: 6/4 2021

Inkontinens; Pleje, behandling og vejledning
3 dage
Start: 4/3 2021

Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejdet
3 dage
Start: 23/2, 7/6 2021

Børn og natur
5 dage
Start: 19/4 2021

Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet
2 dage
Start: 13/1 2021

Børn og unge med angst
2 dage
Start: 8/2 2021

Low arousal
2 dage
Start: 11/1, 10/3 2021

Den styrkede pædagogiske læreplan
3 dage
Start: 2/3, 3/5  2021

Arbejdet som dagplejer
15 dage
Start: 1/2 2021

Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
3 dage
Start: 12/4 2021

Kontakt med psykisk syge
5 dage
Start: 15/3 2021, 11/10 2021

Forflytning og speciallejring
5 dage
Start: 25/1 2021, 6/9 2021

Hvad fejler den syge?
5 dage
Start: 1/2 2021, 13/9 2021

Patientrelateret arbejde med døende og afdøde
5 dage
Start: 8/3 2021, 4/10 2021

Patienttransport og forflytning m.v.
10 dage
Start: 12/1 2021

Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
3 dage
Start: 18/5 2021

Spørgsmål?

Anne Kathrine Valeur

Kursuskoordinator - SOSU området

Silkeborg

akv@sosuoj.dk 87 20 61 17

Elisabeth Rose Kobberøe

Kursuskoordinator - SOSU området

Aarhus

erk@sosuoj.dk 87 41 26 10

Dorte Lorenzen

Kursuskoordinator - det pædagogiske område

Aarhus

dol@sosuoj.dk 87 41 26 04

Mette Gamborg

Kursuskoordinator - det pædagogiske område, international koordinator (Praktik i Udlandet)

Silkeborg

mga@sosuoj.dk 40 11 78 33