Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats

Deltagerne sættes i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med praktikken på hhv. social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Hent faktablad

Vælg dit hold

Øvrig information

Målgruppe:

Erfarne praktikvejledere for elever i social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.

Uddannelsesbevis:

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Brancher:

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi , Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap , Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet , Pædagogisk arbejde med børn og unge

Afholdelsessted:

SOSU Østjylland - Afd. Aarhus
Hedeager 33
Skejby

Undervisningstype:

Dagundervisning

Kontaktperson:

Elisabeth Rose Kobberøe
87412610
erk@sosuoj.dk