Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever

Uddannelsen er en basisuddannelse for praktikvejledere, der som en del af det daglige arbejde, tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i praktikuddannelse som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social-og sundhedsassistenter.

Link til faktablad

Vælg dit hold

Øvrig information

Målgruppe:

Pædagogiske assistenter, Social-og sundhedshjælpere og Social ¿og sundhedsassistenter. Det anbefales at man som deltager har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, man uddanner eleverne til.

Uddannelsesbevis:

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Brancher:

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi , Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap , Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet , Pædagogisk arbejde med børn og unge

Afholdelsessted:

SOSU Østjylland, Silkeborg
Høgevej 4

Undervisningstype:

Dagundervisning

Kontaktperson:

Anne Katrine Valeur
87206117
akv@sosuoj.dk