Den styrkede pædagogiske læreplan

Efter endt uddannelse kan deltageren arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan i den pædagogiske praksis, med fokus på egen rolle og i et samarbejde med andre. Deltageren kan på baggrund af en bred læringsforståelse tilrettelægge læringsmiljøer, som alle børn kan være en del af, så de trives, lærer, dannes og udvikler sig i fællesskabet med hinanden. Deltageren har ligeledes viden om betydningen af arbejdet med meningsfuld dokumentation og evaluering af læringsmiljøerne.

Download dokument

Vælg dit hold

Øvrig information

Målgruppe:

Dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.

Uddannelsesbevis:

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Brancher:

Pædagogisk arbejde med børn og unge

Afholdelsessted:

SOSU Østjylland - Afd. Aarhus
Hedeager 33
Skejby

Undervisningstype:

Dagundervisning

Kontaktperson:

Dorte Lorenzen
87412604
dolsosuoj.dk