Pædagogmedhjælper i dagtilbud

Pædagogmedhjælper i dagtilbud

På grundkurset for pædagogmedhjælpere får du den nyeste viden om børns udvikling og læring fra 0-12 år samt forståelse for, hvordan du kan bidrage til selvstændigt og i samarbejde med kolleger at tilrettelægge trygge og udviklende rammer for børnene i daginstitutionen eller SFO/skole

På kurset får du rig mulighed for at træne og øve din evne til at kommunikere med børnene, forældrene og øvrige samarbejdspartnere i en inkluderende og anerkendende praksis og ikke mindst får du styrket dine kreative kompetencer indenfor drama, musik, idræt og leg.

Du vil på kurset blandt andet få en introduktion til Den styrkede pædagogiske læreplan, viden om børn i udsatte positioner og tidlig forebyggende indsats, samt kompetencer i forældresamarbejde og samskabelse.

Spørgsmål?

Dorte Lorenzen

Kursuskoordinator - det pædagogiske område

Aarhus

dol@sosuoj.dk +45 8741 2604

Mette Gamborg

Kursuskoordinator - det pædagogiske område, international koordinator (Praktik i Udlandet)

Silkeborg

mga@sosuoj.dk +45 4011 7833