Skip to main content

Kurser for familieplejere

Vi tilbyder løbende kurser for familieplejere, aflastningsfamilier, netværksfamilier og for dig, der arbejder med børn og unge.

Kurserne tilrettelægges ud fra aktuelle samfundsdebatter og på opfordring. 

AMU-kurserne er gratis for alle i AMU-målgruppen. Hvis du har en uddannelse over erhvervsfagligt niveau vil der altså være deltagerbetaling. Det gælder også for særligt tilrettelagte forløb uden for AMU systemet.

Du er velkommen til at kontakte Mette og høre mere om, hvilke kurser der er planlagt, hvornår de gennemføres, deltagerpris og evt. få hjælp til tilmeldingen.

Kommende kurser

Konflikthåndtering for plejefamilier, 5. og 6. okt 2020.

 Børn med alkoholskader, 26. okt og 17.

Vil du vide mere?

Mette Gamborg

Kursuskoordinator - det pædagogiske område, international koordinator (Praktik i Udlandet)

Silkeborg

mga@sosuoj.dk 4011 7833