Maibritt Rohde Christensen

Kvalitetskonsulent

Tilknyttet:

  • Administration

Afdelinger:

  • Aarhus
  • Silkeborg
  • Skanderborg

mrc@sosuoj.dk 2027 5409