Skip to main content

Støtte under uddannelsen

Mens du går på skolen har du en række muligheder for at få støtte til faglige og personlige udfordringer.

Studiestøtte

Skolens studiestøtteordning hjælper dig med at klare de faglige krav, hvis du har særlige udfordringer, som fx ordblindhed, talblindhed, ADHD.

Forudsætning for deltagelse i FVU og OBU

Før man kan komme på kursus, skal man gennemføre en test, der afklarer den enkeltes danskkompetencer. Der gives en personlig tilbagemelding på testens resultater. Resultatet af testen er fortroligt. Testen er gratis.

Støtte til uddannelsen Undervisningen ligger i arbejdstiden, så der kan ansøges om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Det svarer til højeste dagpengesats og udbetales til arbejdspladsen, hvis medarbejderen får fuld løn under kurset. Få mere at vide om SVU på: www.svu.dk


Personlig støtte

Du kan få støtte til at håndtere hverdagens udfordringer, så de ikke spænder ben for din uddannelse.


Øvrig rådgivning

SOSU Østjylland har per 1. januar 2019 røgfri skoletid.
Skolens rygestopkonsulenter kan støtte dig til at stoppe med at ryge eller hjælpe dig, hvis du er i et andet misbrug.

Skriv eller ring, hvis du vil vide mere om studiestøtte

 

Aarhus afdelingen

Charlotte Mendes

Koordinator - Studiestøtten

Aarhus,Silkeborg,Skanderborg

chm@sosuoj.dk

Karin Anette Saaby

Underviser

Aarhus

kas@sosuoj.dk

Afdelingen i Silkeborg 

Mie Damsgaard Skaalum

Studiestøtte og underviser

Silkeborg

ams@sosuoj.dk