Skip to main content

Mission og vision

Mission

SOSU Østjyllands mission er:

  • At uddanne elever til social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område, og udvikle deres studieforberedende kompetencer.
  • At udbyde relevante kurser og efter- og videreuddannelse indenfor branchen.
  • At udvikle ungdomsuddannelse og efteruddannelse i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter.


Vision

Skolens vision er at udbyde og udvikle fagligt stærke uddannelser til fremtidens velfærdssamfund.

Skolen uddanner og efteruddanner til områder i stadig forandring. Derfor spiller uddannelsesudvikling i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere en stor rolle, så skolens elever og kursister udstyres med tidssvarende kompetencer og viden.

Skolen prioriterer stærke læringsmiljøer præget af høj faglighed, stor rummelighed og stærke sociale relationer mellem elever, undervisere kursister og medarbejdere.


Vedtægter

Her finder du SOSU Østjyllands vedtægter >>