CareWare Nordic

CareWare Nordic

Et projekt der sætter fokus på velfærdsteknologi i Norden, udvikling og samskabelse på tværs af region Midtjylland og Region Halland i Sverige.

Projektets deltagere er Aarhus kommune, Center for Frihedsteknologi ( leadpartner), Viborg kommune, Hâlsateknikcentrum i Halmstad ( Halmstad Universitet), Center for Industri i Viborg, Sosu Østjylland,   Varberg kommune.

 

Projektets mål

 ”er at få skabt et stærkt fundament og forankring af velfærdsteknologiske løsninger, til gavn for parterne i ÔKS  ( Østersøen, Kattegat og Skagerrak ) området indenfor pleje og omsorg – samt at styrke virksomheder og offentlig/private partnerskaber/ innovation i ÔKS området. Til at skabe dette fundament vil projektet involvere virksomheder, forskning og uddannelse til udvikling af produkter og services ……..”

 

Projektfokus

 

  1. Videndeling
  2. Erhvervsudvikling
  3. Fælles marked
  4. Kompetenceudvikling i sundhedssektoren

 

Sosu Østjyllands andel i projektet vil være at udvikle og teste nye undervisningskoncepter og undervisningsforløb som afprøves i både Danmark og Sverige.

 

Projektet løber fra 1-8-2018 og varer 3 år, og er økonomisk støttet af interreg ÔKS.

Projektfolder

Her kan du downloade en engelsk folder, projektet har udformet. Link til folder.

Interreg logo

Hvis du vil vide mere

Lise Knokgård

Strategisk projektudvikler

Aarhus, Silkeborg, Skanderborg

lkn@sosuoj.dk 8720 6193