SCORE - Developing the skills of Community & health workers working with refugees

SCORE - Developing the skills of Community & health workers working with refugees

SOSU Østjylland er den danske aktør i et EU-finansieret udviklingsprojekt, der har til formål at udvikle en ny, mere fleksibel og individ orienteret uddannelseskoncept, rettet mod medarbejdere der arbejder med flygtninge og immigranter på alle niveauer og områder i samfundet.

Uddannelseskonceptet vil og skal basere sig på et mix af; net baseret fjernundervisning, personlig coaching og supervision afstemt med og tilpasset den enkelte medarbejdere.  

Som afsluttende test og afprøvning af den udviklede koncept og det udviklede materiale, får 25 medarbejdere rundt i landet, mulighed for gratis at blive uddannet via konceptet.

 

Som afsæt for udviklingen af den pædagogiske model, vil mere end 300 personer –

  • personale med relationer til flygtning/indvandre i det daglige sociale og sundhedsfaglige arbejde i kommune og region
  • flygtninge/immigranter og asylansøgere og personalet på udvalgte flygtningecentre
  • underviser og frivillige på sprogcentre

 

Udfylde et spørgeskema med ca 25 spørgsmål, der relatere sig til mødet mellem personale og flygtning/indvandre/immigrant.

Projektet er 2 årigt og startede i september 2017 og løber indtil oktober 2018.

Udover sosuøstjylland, har projektet 2 spanske, 2 græske og 1 italiensk partner.  Projektet er søgt og ledes af Universitetet i Patras

 

 

Du kan læse mere om projektet på  http://score.training/ og jeg uddyber selvfølgelig også gerne projektets formål, hvis du har spørgsmål.

Kontakt