ELEF - European Learning environment Formats for Citizenship and Democracy

ELEF - European Learning environment Formats for Citizenship and Democracy

Politisk radikalisering udfordrer i stigende grad de europæiske samfunds demokratiske værdier. Som et svar undertegnede de europæiske undervisningsministre Pariserklæringen "Uddannelse og Radikalisering" i 2015, hvorved man fastslår, at et centralt mål for uddannelse er "at hjælpe unge mennesker med at blive aktive, ansvarlige, åbne samfundsmedlemmer" "(EU's uddannelsesministre 2015: 2). Et hovedmål for uddannelse er derfor at styrke social integration og værdierne for demokrati, frihed og lighed.

Målet er at nå ud til forskellige målgrupper gennem innovative undervisnings- og læringsformater, der fremmer demokratisk uddannelse og demokratiopbygning. Konkret implementerer, videreudvikler og evaluerer projektet forskellige demokratiske læringsmiljøer (DLE), der fremmer demokratiske værdier, grundlæggende rettigheder, interkulturel forståelse og aktivt medborgerskab.

Intentionen med projektet er at bidrage til styrkelse af demokratiske læringsmiljøer præget af

 • demokratispecifikke emner og indhold (fx deltagelse i samfundet, social integration, ikke-forskelsbehandling),
 • lærings- og undervisningsprocesser, der observerer og fremmer demokratiske og deltagende principper
 • demokratispecifikke uddannelsespolitiske mål.

ELEF vil implementere og op skalere tre forskellige læringsmetoder, læringstilgange, der bygger på aktiviteter og læringsmetoder Bremen Pædagogiske Universitet har udviklet og afprøvet i de seneste år

 1. Street Education,
 2. Democracy Coaches,
 3. Demokratiewerkstatt). (fremtidsværksteder i camps form for unge).

På baggrund af de erfaringer der høstes via dette projekt, vil de tre læringsmodeller blive videreudviklet i samarbejdet mellem de projektets partnere.

SOSU Østjylland skal afvikle – afprøve

 • 7 events under kategori 1, Street Education events og
 • gennemføre aktiviteter under kategori 2 – som vil have fokus på at styrke skolens forståelse for hvordan vi både i skolens hverdag og i den daglige undervisning kan bidrage konstruktivt til at styrke elevernes demokratiske tilgang og forståelse af værdien i at leve i et demokrati.

Projektet er udviklet af Bremen Pædagogiske Universitet og  udover SOSU Østjylland deltager partnerne

 • Landesinstitut für Schule ligeledes i Bremen,
 • Det pædagogiske fakultet på Wszechnica Uniwersytetu Jagiellonskiego Sp. z o.o.
 • Det pædagogiske fakultet på Universidad de Sevilla samt
 • Artemisszió Alapítvány en demokrati-NGO i Ungarn

Projektet startede 1. december 2016 og afsluttes 30. november 2018 med afsluttende international seminar i Aarhus oktober 2018

 

Link til afsluttende rapport: IDA DENMARK

STREET EDUCATION

For yderligere informationer:

Kontakt venligst nedenstående.

Bodil Mygind Madsen

European Senior Manager

Aarhus

bmm@sosuoj.dk 2326 1290